Slovensko pre výskumníkov

Vitajte na portáli EURAXESS Slovensko

 

Poskytujeme bezplatné informácie a poradenstvo výskumníkom, ktorí uvažujú o výskumnom pobyte v zahraničí, aj organizáciám, ktoré majú záujem prijať na svoje pracovisko výskumníkov - prostredníctvom tohto portálu aj pomocou národných servisných centier EURAXESS.

Slovenská verzia portálu je určená: slovenským výskumníkom, ktorí uvažujú o výskume v zahraničí aj slovenským organizáciám a inštitúciám, ktoré sa zaoberajú výskumom a vysielajú a prijímajú výskumných pracovníkov.

Anglická verzia portálu je určená: zahraničným výskumníkom, ktorí uvažujú o pôsobení na Slovensku (vrátane napr. výskumníkov z Česka) aj slovenským organizáciám a inštitúciám, ktoré sa zaoberajú výskumom a prijímajú výskumných pracovníkov zo zahraničia.

 

 

Aktuálne

Pozývame

Semináre a praktické workshopy zamerané na prijímanie a kariérny rozvoj výskumníkov

V priebehu jesene (september - október 2017) organizuje EURAXESS Slovensko podujatia pre zástupcov organizácií, ktoré prijímajú na svoje pracoviská zahraničných vedcov a venujú sa kariérnemu rozvoju výskumníkov. Rovnaký obsah bude ponúknutý v piatich slovenských mestách, čo vám pri registrácii umožní vybrať si miesto a dátum podujatia, ktoré Vám najviac vyhovujú.

Viac informácií o seminároch a workshopoch nájdete v pravej časti tohto menu a v sekcii Aktuality.

Seminár „Praktické aspekty prijímania zahraničných výskumníkov“ je určený administratívnym pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií, ale aj vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom, ktorí sa zaujímajú o prijatie zahraničného vedca na svoje pracovisko. Témami seminára bude vstup a pobyt cudzincov na Slovensku, sociálne zabezpečenie cudzincov a uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia.

Viac info o seminári

Praktický workshop „Ako naštartovať aktivity na podporu kariérneho rozvoja výskumníkov“ je určený riadiacim pracovníkom zodpovedným za vedu a doktorandské štúdium, pracovníkom personálnych oddelení a ďalším profesionálom, ktorí sa vo svojej práci venujú podpore a rozvoju výskumníkov ako aj výskumníkom samotným. Účastníci budú mať možnosť zoznámiť sa s praktickými nástrojmi, ktoré im pomôžu pri zmapovaní aktivít na ich pracovisku a vytváraní ďalších služieb zameraných na podporu profesionálneho rozvoja doktorandov a mladých výskumných pracovníkov. Zámerom workshopu je taktiež iniciovať strategickejšie uvažovanie o podpore kariérneho rozvoja výskumníkov a poukázať na jeho význam v kontexte implementácie Stratégie ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov. 

Viac info o workshope

34

slovenských organizácií v databáze

Aktuálne pozície na slovenských inštitúciách

Naštartujte a rozvíjajte svoju výskumnú kariéru na niektorom z výskumných pracovísk na Slovensku. 34 inštitúcií je už zaregistrovaných v našej databáze a možno je medzi nimi pracovisko čakajúce práve na vás.

Zobraz ponuky

 

veda

vo svete

Pozície vo výskume vo svete

Databáza pracovných ponúk v Európe i mimo nej je každodenne aktualizovaná.

Zobraz ponuky

 

5

slovenských centier

SAIA, n. o.

Potrebujete pomôcť, či poradiť? Obráťte sa na nás. SAIA, n. o., (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občianskuspoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Súčasťou európskej siete EURAXESS pre výskumných pracovníkov sme od roku 2004.

SERVISNÉ CENTRÁ

 

FAQ

Dokumenty a Často kladené otázky

Prelistujte si naše publikácie a prezentácie zo seminárov. Nájdite odpovede na svoje otázky

Dokumenty FAQ