EURAXESS pre výskumné organizácie a priemysel

 

Pre organizácie pôsobiace vo výskume, vývoji a priemysle je prístup k najnovším poznatkom v danej oblasti spojený s medzinárodnou spoluprácou jedným zo základných faktorov úspešného rozvoja. V slovenských podmienkach sa však často spomína nedostatok kapacít či nedostatok otvorenosti a prepojenosti vo vzťahu k zahraničnému výskumu a teda určitá izolácia vývoja slovenského výskumu.

Slovenské organizácie pôsobiace vo výskume, vývoji a priemysle (verejné aj súkromné) majú prostredníctvom EURAXESS-u jedinečnú možnosť aktívnejšie sa zapojiť do medzinárodných aktivít v oblasti výskumu. Prijatím zahraničného výskumníka na svojej pôde získava daná organizácia nielen kvalifikovanú pracovnú silu, ale aj obohatenie vo forme spoznania nových prístupov a metód, či získania cennej siete nových kontaktov. Budovaním si špecializovaných medzinárodných tímov zvýšiť efektivitu svojich výskumných projektov a vzdelávanie svojich študentov či zamestnancov.

 

Čo všetko môže vaša organizácia využiť?