COMIN - Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu

Centrum na podporu sociálnej inklúzie cudzincov (štátnych príslušníkov z  tretích krajín) a občanov členských štátov EÚ, ktorým bol udelený prechodný alebo trvalý pobyt v SR v Nitre. Pomáha pri prekonávaní bariér v spolužití občanov a cudzincov. Hlavným cieľom je zlepšovať spolužitie a znižovať negatívne nálady voči cudzincom v komunite. Poskytuje služby v rámci Miesta prvého kontaktu cudzincom aj občanom Nitry, sociálno-právne poradenstvo cudzincom a pomoc v krízových situáciách, nízkoprahové jazykové vzdelávanie pre cudzincov prepojené s interkultúrnou orientáciou, ako aj  voľnočasové a dobrovoľnícke programy pre sociálnu inklúziu.