Vymedzenie zodpovednosti

 

Tento portál je informačným nástrojom v oblasti niektorých administratívnych postupov a aspektov života na Slovensku. Údaje uvedené na tomto portáli v žiadnom prípade nie sú úplne vyčerpávajúce a nenahrádzajú oficiálne zdroje, a preto je nutné zohľadňovať informácie poskytované štátnou správou a ďalšími príslušnými orgánmi. Informácie, ktoré sú zverejnené na tomto portáli, nie sú právne záväzné a nevytvárajú základ pre vymáhateľnosť práva. Euraxess.sk nepreberá zodpovednosť za informácie uvádzané na externých stránkach. Zodpovednosť za obsah takýchto stránok náleží prevádzkovateľovi príslušnej internetovej stránky.

Táto stránka používa softvér Google Analytics, ktorý zbiera anonymné informácie o návštevách prostredníctvom cookies. Osobné informácie sa neukladajú, dáta sú zbierané výlučne na účel analýzy využívanosti tejto stránky. Prečítajte si viac o Google Analytics tu.