Sprievodca pobytom cudzincov na Slovensku

Je dotknutá osoba občanom EÚ/EHP/Švajčiarska?