Ako získať excelentných výskumníkov

 

Uverejňovanie pracovných ponúk

Zaregistrujte sa ako výskumná organizácia v sekcii LOGIN/REGISTRÁCIA poskytnutím identifikačných údajov o Vašej organizácii.

Následne sa môžete prihlásiť pod vami vybraným názvom a heslom. V pripravenej šablóne popíšete vami obsadzovanú pozíciu, špecifikujete požiadavky na kandidáta v oblasti dosiahnutého vzdelania, absolvovanej praxe, jazykovej vybavenosti, prípadne doplníte iné dodatočné požiadavky. Po odoslaní vašej ponuky sa táto zobrazí na portáli výskumníkom z celej Európy.

Uverejňovanie ponúk na hosťovanie výskumníkov

Výskumné organizácie a vysoké školy, ktoré by radi prijali do svojho vedeckého tímu pracovníka, môžu prostredníctvom sekcie Jobs& Funding, ktorej súčasťou je aj časť Funding and Hosting Offers publikovať ponuky na hosťovanie výskumníkov pre účely predkladania spoločných žiadostí napr. v rámci programu Horizont Európa – Postdoctoral Fellowships Akcií Marie Skłodowskej-Curie, ako aj iných grantových programov financovaných zo zdrojov EÚ, či z národných/inštitucionálnych zdrojov. Ponuky na hosťovanie výskumníkov neponúkajú priamo otvorené, voľné pozície, ale možnosť uchádzať sa spoločne s danou inštitúciou o financovanie projektu.

Postup pri publikovaní ponuky na hosťovanie.

Vyhľadávanie v databáze výskumníkov

Na portáli si takisto môžete prezrieť databázu vložených životopisov a ak objavíte výskumníka, ktorý zapadá do vášho profilu, osloviť ho priamo.

Portál EURAXESS ponúka prehľadávanie životopisov podľa dátumu zverejnenia životopisu, podľa dosiahnutého vzdelania, podľa výskumného odboru, podľa jazykovej vybavenosti, podľa preferovaného miesta pôsobenia, podľa rokov skúsenosti vo výskume, ale aj na základe zadaného kľúčového textu.

 

To všetko samozrejme bezplatne.