Práva vo výskume

 

Pre rozvoj vedy a výskumu sú dôležité dobré pracovné podmienky pre výskumníkov. Definovanie práv a povinností na strane výskumníkov ako i výskumných organizácií ponúkajú Európska charta výskumných pracovníkovKódex správania pre nábor výskumných pracovníkov.

Chartu a Kódex podpísalo doteraz viac než 890 popredných európskych a medzinárodných výskumných organizácií a národných organizácií financujúcich výskum v 42 krajinách. Ich zoznam je k dispozícii tu.

K princípom Charty a Kódexu sa prihlásili a oba dokumenty signovali v roku 2005 členovia Slovenskej rektorskej konferencie v mene slovenských vysokých škôl a predsedníctvo Slovenskej akadémie vied v mene ústavov a pracovísk akadémie. 

 

Čo prináša Charta a Kódex na vaše pracovisko? Vytvorte atraktívne pracovisko