Na čo myslieť pri mobilite v zahraničí

 

10 VECÍ, NA KTORÉ MUSÍ VÝSKUMNÍK MYSLIEŤ PRED ODCHODOM DO ZAHRANIČIA

 

Doktorandi a výskumníci odchádzajúci do zahraničia na študijný, pracovný, či výskumný pobyt musia pred odchodom zo Slovenska myslieť na celú plejádu dôležitých záležitostí, ktorých vybavenie nielen uľahčuje mobilitu, ale bez ktorých ani nie je možné pobyt v zahraničí absolvovať. V našom článku nájdete zoznam dobrých rád a tých najdôležitejších povinností – všetko na jednom mieste. 

 

 1. ZAISTIŤ SI POZÍCIU ALEBO ŠTIPENDIUM

Samozrejme, prvým a najzásadnejším krokom je nájsť si výskumnú alebo pracovnú pozíciu, po ktorej túžite. Vedeli ste, že v EURAXESS databáze sa nachádza viac ako 9 000 pracovných pozícií pre výskumníkov? Proces hľadania vám vďaka tomu môže nielen uľahčiť, ale aj otvoriť nové obzory možností, o ktorých ste doteraz nemali ani poňatia.

EURAXESS databáza Jobs & Funding ponúka záujemcom tisícky výskumných pozícií a možností financovania vašich projektov vo všetkých odboroch po celej Európe. Taktiež v nej môžu inštitúcie a aj súkromné spoločnosti zadarmo uverejňovať svoje voľné pracovné miesta pre výskumníkov.

Možnosti financovania pre váš výskumný pobyt alebo projekt máme taktiež na webe EURAXESSu zhrnuté v časti Štipendiá a granty.

 

 1. VÍZA, VSTUP A LEGÁLNY POBYT

Pred odchodom do zahraničia je potrebné pripraviť sa na formality spojené so vstupom do krajiny – napr. víza, nahlásenie pobytu, získanie povolenia na pobyt či zaevidovanie sa na príslušných úradoch ohľadom sociálneho zabezpečenia a daní.

Vzhľadom na to, že niektoré administratívne záležitosti môžu trvať pomerne dlho, myslite na to, aby ste prípravu a zisťovanie začali dostatočne dlho vopred. V tom vám vedia pomôcť aj naše EURAXESS centrá, ktoré vám vždy ochotne poradia ako postupovať a na koho sa obrátiť.

 

 1. POTVRDENIE O PRIDELENÍ ŠTIPENDIA ALEBO O UZATVORENÍ PRACOVNEJ ZMLUVY

Ak potrebujete pre váš legálny pobyt v zahraničí aj udelenie pracovného povolenia, môžu od vás úrady požadovať napr. aj písomný prísľub od budúceho zamestnávateľa.

Taktiež od vás môžu zahraničné inštitúcie vyžadovať doklad preukazujúci dostatočné finančné zabezpečenie - výpis z účtu, pracovnú zmluvu, alebo dekrét o udelení štipendia.

 

 1. VAKCINÁCIA A INÉ PRAKTICKÉ ZÁLEŽITOSTI

V dnešnej postpandemickej dobe je očkovanie jednou z najdôležitejších záležitostí, ktorú potrebujete pred cestou vyriešiť, a nie len čo sa týka očkovania proti COVID-19. Cestujete do krajín mimo EÚ? Určite si overte, či je potrebné dať sa zaočkovať aj proti iným ochoreniam, ako napr. žltá zimnica. Či už Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo pravidlá pre vstup do samotných tretích krajín, proti určitým ochoreniam úrady vyžadujúcu vakcinácie, v iných prípadoch iba odporúčajú. Zistite viac v našej sekcii o očkovaní.

 

 1. NÁJSŤ SI UBYTOVANIE

Máte už zaistenú pracovnú pozíciu? Skvelé, je však dobré neotáľať, a zároveň s „papierovačkami“ si začať hľadať strechu nad hlavou, a porozhliadnuť sa po vhodnom ubytovaní. Mnohé výskumné inštitúcie a  univerzity majú k  dispozícii ubytovacie zariadenia pre svojich zamestnancov. Preto si zistite, či je to tak aj v prípade vašej budúcej hostiteľskej organizácie. Ak vlastné ubytovanie neposkytujú, alebo táto možnosť nie je pre vás, cenné informácie o tom, kde hľadať ubytovanie, nájdete aj na národných portáloch EURAXESS. Takisto netreba zabudnúť na váš terajší byt či dom a zabezpečiť ho na obdobie, keď budete v zahraničí.

 

 1. JAZYKOVÁ PRÍPRAVA

Koľko jazykov, vieš toľkokrát si človekom. To platí aj pri hľadaní vedeckej pracovnej pozície v zahraničí. Zatiaľ čo na niektorých inštitúciách alebo krajinách vám postačí angličtina, iné krajiny zas predpisujú znalosť ich štátneho jazyka aspoň na požadovanej úrovni. O jazykových kompetenciách sa môžete informovať aj na národných stránkach EURAXESS danej krajiny, kde sú dostupné aj kontaktné údaje, ktoré vám pomôžu obrátiť sa priamo na najbližšie centrum EURAXESS. Cenné informácie vám môže poskytnúť aj zastupiteľský úrad SR v danej krajine

 

 1. ZDRAVOTNÉ POISTENIE A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Na naše zdravie nesmieme zabúdať ani pri pobyte v zahraničí. Zdravotné poistenie slovenských občanov sa líši v závislosti od toho, či sa pobyt realizuje v  členskom štáte Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru/vo Švajčiarsku alebo v tzv. tretích krajinách. V  prípade, že budete v  cieľovej tretej krajine zamestnaný, môže byť zdravotné ­poistenie súčasťou vašich odvodov. V  takom prípade budete odo dňa nástupu do zamestnania zdravotne poistený. Mätú vás rôzne pravidlá ohľadom poistenia? Potrebuje aby vám to niekto povedal  „po lopate“? Chápeme to, a preto v našom Sprievodcovi mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov nájdete praktický súhrn informácií o tejto problematike v kapitole Zdravotné poistenie od strany 49.

 

 1. OHLÁSENIE POBYTU V ZAHRANIČÍ

Svoj pobyt v zahraničí ohlasujete slovenskej aj zahraničnej strane. Pri Slovensku je ohlásenie pobytu v zahraničí na Ministerstve zahraničných vecí dobrovoľné. Je však dobré to urobiť, aby v prípade akejkoľvek krízovej situácie na svete malo Ministerstvo prehľad, kde sa nachádzajú slovenskí občania. Pri nahlasovaní pobytu zahraničnej strane je rozhodujúce, či krajina, v ktorej plánuje občan SR pracovať alebo študovať, je členským štátom Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru, prípadne Švajčiarsko alebo ide o tretiu krajinu.

Praktické informácie o mobilite pre výskumníkov si preto vždy zistite vopred - či, kde a v akej lehote je nutné svoj pobyt nahlásiť. Takisto si zistite, aké dokumenty budete na tento úkon potrebovať.

Bližšie informácie o pobyte a jeho ohlasovaní nájdete v našom Sprievodcovi od strany 31.

 

 1. KULTÚRNA ORIENTÁCIA

Vedeli ste, že v Španielsku a Francúzsku sa ľudia bežne zdravia letmým bozkom na líca, zatiaľ čo vo Fínsku by ste pri pokuse objať človeka vyzerali ako čudák? Alebo, že v Japonsku je sŕkanie a hlučné konzumovanie jedla považované za kompliment pre kuchára? Pri plánovaní dlhodobého pobytu mimo domovskej krajiny je dôležité brať do úvahy aj rozdielnosť kultúry a celkových spoločenských zvyklostí, ktoré budú niekedy viac a niekedy menej odlišné od toho, na čo ste zvyknutí. ­Zistite si čo najviac o danej krajine a jej obyvateľoch už pred odchodom na pobyt, zmenšíte tak dopad tzv. „kultúrneho šoku“ a budete sa vo vašej novej krajine cítiť príjemnejšie.

 

 1. BANKOVÝ ÚČET, MOBILNÝ OPERÁTOR, INTERNET, ...

Okrem oficiálnych administratívnych požiadaviek  je nutné myslieť aj na bežné každodenné záležitosti. Potrebujete pri pobyte v zahraničí ich domáci bankový účet? Aký mobilný operátor či poskytovateľ internetu má pre vás najvýhodnejšie ponuky? Musíte mať medzinárodný vodičský preukaz? Ako je to pri cestovaní s domácimi miláčikmi? Tieto a iné otázky sa počas prípravy na mobility určite budete sami pýtať. No nestrácajte motiváciu, sieť EURAXESS pracovísk je tu pre vás, aby vás podporila a pomohla vám hladko zvládnuť celý proces.

 

RADI BY STE SA DOZVEDELI EŠTE VIAC INFORMÁCIÍ?

Pod článkom máte v rozkliku k dispozícii zoznam s podrobne rozpísanými fázami vybavovania náležitostí pred, počas a aj  po študijnej či výskumnej mobilite v zahraničí. Nájdete tu aj graficky spracovaný checklist povinností s časovou osou!

 

Nenašli ste odpoveď na vaše špecifické otázky? V prípade akýchkoľvek záležitostí sa pokojne obráťte na slovenské, či zahraničné servisné centrá EURAXESS, kde vám radi zadarmo pomôžeme s akýmikoľvek otázkami.

 

CHECKLIST s časovou osou pre odchádzajúcich výskumníkov pri zahraničnej mobilite

 

 

Výskumníci odchádzajúci do zahraničia musia pred odchodom, počas pobytu, i po návrate z mobility myslieť na viacero záležitostí, ktorých vybavenie nielen uľahčuje mobilitu, ale bez ktorých ani nie je možné pobyt v zahraničí absolvovať. Vo vyššie uvedenom zozname nájdete všetky potrebné záležitosti v jednej časovej osi. Niektoré sa vzťahujú na všetkých výskumníkov / učiteľov, iné musia riešiť len výskumníci / učitelia s pracovnou zmluvou, ďalšie si zabezpečujú tí, ktorí cestujú s rodinou a v zozname sú uvedené aj dobrovoľné aktivity.

Rozhodnutiu o odchode z krajiny predchádza:

 

Pred odchodom riešia odchádzajúci výskumníci nasledovné otázky:

 

Pred odchodom, ale aj po pricestovaní do zahraničia je možné vybaviť niektoré záležitosti :

 • Jazyková príprava do krajiny pobytu a kutúrna orientácia
 • Každodenné záležitosti - bankový účet, mobilný operátor, internet, vodičský preukaz, cestovanie s domácim zvieraťom
 • Hľadanie ubytovania a sťahovanie
 • Zdravotné poistenie
 • Víza, vstup, registrácia, legálny pobyt
 • Potvrdenie o pridelení štipendia; zamestnaní uzatvorenie grantovej /pracovnej zmluvy v zahraničí
 • Zdravotná starostlivosť - výber doktora
 • Voľný čas

     Výskumníci / učitelia s pracovnou zmluvou riešia zároveň aj:

 • Zdaňovanie príjmov
 • Uznávanie dokladov o vzdelaní vrátane legalizácie
 • Sociálne poistenie a zabezpečenie
 • Potreba pracovného povolenia

     Výskumníci / učitelia s rodinou riešia navyše:

 • Víza, vstup, registrácia, legálny pobyt, povolenie na zamestnanie členov rodiny
 • Zdravotné poistenie
 • Práca pre manželku/manžela
 • Školské a predškolské zariadenia
 • Nárok na rodinné dávky
 • Zdravotná starostlivosť - výber doktora pre členov rodiny

 

Pred návratom na Slovensko je potrebné vyriešiť:

 • Odhlásenie z pobytu v zahraničí

 

Pred návratom a po pricestovaní na Slovensko je potrebné vyriešiť:

 • Každodenné záležitosti  (ukončenie/obnovenie)
 • Praktické záležitosti súvisiace s odchodom zo zahraničia/príchodom na Slovensko (ukončenie/obnovenie)
 • Sťahovanie (príp. hľadanie nového ubytovania)
 • Zdravotné poistenie (ukončenie/obnovenie)
 • Komunikácia s vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou
 • Žiadosť, výberový proces, získanie resp. obnovenie pracovnej zmluvy na Slovensku

     Výskumníci / učitelia s pracovnou zmluvou riešia zároveň aj:

 • Zúčtovanie dane
 • Nároky na dávky sociálneho poistenia dôchodok (ukončenie/obnovenie)

     Výskumníci / učitelia s rodinou riešia navyše:

 • Odhlásenie z pobytu v zahraničí rodinných príslušníkov
 • Zdravotné poistenie (ukončenie/obnovenie) rodinných príslušníkov
 • Žiadosť, výberový proces, získanie resp. obnovenie pracovnej zmluvy na Slovensku (rodinných príslušníkov)
 • Ukončenie/obnovenie (pred)školskej dochádzky
 • Nárok na rodinné dávky

Po návrate na Slovensko je potrebné vybaviť ešte:

 • Hlásenie pobytu na Slovensku na miestnom úrade v SR

 

Krajiny EURAXESS sprostredkúvajú informácie o uvedených záležitostiach na svojich EURAXESS národných portáloch