Zoznamy - na čo myslieť pri mobilite v zahraničí

 

 

 

Zoznam s časovou osou pre odchádzajúcich výskumníkov pri zahraničnej mobilite

 

 

Výskumníci odchádzajúci do zahraničia musia pred odchodom, počas pobytu, i po návrate z mobility myslieť na viacero záležitostí, ktorých vybavenie nielen uľahčuje mobilitu, ale bez ktorých ani nie je možné pobyt v zahraničí absolvovať. Vo vyššie uvedenom zozname nájdete všetky potrebné záležitosti v jednej časovej osi. Niektoré sa vzťahujú na všetkých výskumníkov / učiteľov, iné musia riešiť len výskumníci / učitelia s pracovnou zmluvou, ďalšie si zabezpečujú tí, ktorí cestujú s rodinou a v zozname sú uvedené aj dobrovoľné aktivity.

Rozhodnutiu o odchode z krajiny predchádza:

 

Pred odchodom riešia odchádzajúci výskumníci nasledovné otázky:

 

Pred odchodom, ale aj po pricestovaní do zahraničia je možné vybaviť niektoré záležitosti :

 • Jazyková príprava do krajiny pobytu a kutúrna orientácia
 • Každodenné záležitosti - bankový účet, mobilný operátor, internet, vodičský preukaz, cestovanie s domácim zvieraťom
 • Hľadanie ubytovania a sťahovanie
 • Zdravotné poistenie
 • Víza, vstup, registrácia, legálny pobyt
 • Potvrdenie o pridelení štipendia; zamestnaní uzatvorenie grantovej /pracovnej zmluvy v zahraničí
 • Zdravotná starostlivosť - výber doktora
 • Voľný čas

     Výskumníci / učitelia s pracovnou zmluvou riešia zároveň aj:

 • Zdaňovanie príjmov
 • Uznávanie dokladov o vzdelaní vrátane legalizácie
 • Sociálne poistenie a zabezpečenie
 • Potreba pracovného povolenia

     Výskumníci / učitelia s rodinou riešia navyše:

 • Víza, vstup, registrácia, legálny pobyt, povolenie na zamestnanie členov rodiny
 • Zdravotné poistenie
 • Práca pre manželku/manžela
 • Školské a predškolské zariadenia
 • Nárok na rodinné dávky
 • Zdravotná starostlivosť - výber doktora pre členov rodiny

 

Pred návratom na Slovensko je potrebné vyriešiť:

 • Odhlásenie z pobytu v zahraničí

 

Pred návratom a po pricestovaní na Slovensko je potrebné vyriešiť:

 • Každodenné záležitosti  (ukončenie/obnovenie)
 • Praktické záležitosti súvisiace s odchodom zo zahraničia/príchodom na Slovensko (ukončenie/obnovenie)
 • Sťahovanie (príp. hľadanie nového ubytovania)
 • Zdravotné poistenie (ukončenie/obnovenie)
 • Komunikácia s vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou
 • Žiadosť, výberový proces, získanie resp. obnovenie pracovnej zmluvy na Slovensku

     Výskumníci / učitelia s pracovnou zmluvou riešia zároveň aj:

 • Zúčtovanie dane
 • Nároky na dávky sociálneho poistenia dôchodok (ukončenie/obnovenie)

     Výskumníci / učitelia s rodinou riešia navyše:

 • Odhlásenie z pobytu v zahraničí rodinných príslušníkov
 • Zdravotné poistenie (ukončenie/obnovenie) rodinných príslušníkov
 • Žiadosť, výberový proces, získanie resp. obnovenie pracovnej zmluvy na Slovensku (rodinných príslušníkov)
 • Ukončenie/obnovenie (pred)školskej dochádzky
 • Nárok na rodinné dávky

Po návrate na Slovensko je potrebné vybaviť ešte:

 • Hlásenie pobytu na Slovensku na miestnom úrade v SR

 

Krajiny EURAXESS sprostredkúvajú informácie o uvedených záležitostiach na svojich EURAXESS národných portáloch