Pobyt v tretích krajinách

 

Ak je destináciou vášhou plánovaného pobytu tretia krajina, bližšie informácie o podmienkach vstupu slovenských občanov do jednotlivých krajín a pobytu v nich nájdete na web stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj na web stránkach zastupiteľských úradov SR v zahraničí.

 

Vo všeobecnosti je potrebné sa pripraviť na formality spojené:

 • so vstupom do krajiny – napr. víza;
   
 • s legalizáciou pobytu – napr. nahlásenie pobytu, získanie povolenia na pobyt;
   
 • so zaevidovaním na príslušných úradoch – napr. ohľadom sociálneho a zdravotného zabezpečenia, daní;
   
 • s udelením pracovného povolenia – napr. písomný prísľub budúceho zamestnávateľa.

Príprava v zásade spočíva v zistení si všetkých podmienok dostatočne dopredu (vzhľadom na to, že niektoré administratívne záležitosti môžu trvať pomerne dlho) a následnom získavaní potrebných dokumentov.

 

Príklady dokumentov, ktoré môžu byť požadované úradmi v závislosti od krajiny a od typu a dĺžky pobytu:

 

Uvedený zoznam slúži len na ilustráciu a poskytnutie predstavy o tom, čo všetko môžete potrebovať, v žiadnom prípade nie je vyčerpávajúci.

Odporúčame počítať s tým, že získanie niektorých týchto dokladov môže skutočne trvať pomerne dlho. So zisťovaním, čo všetko potrebujete predložiť v konkrétnej krajine, vám ochotne pomôžu miestne Servisné centrá EURAXESS v danej krajine. V prípade, že vo vašej cieľovej krajine takéto servisné centrum nie je, vždy sa môžete obrátiť na príslušné veľvyslanectvo či konzulát.

Pri doprave do cieľovej krajiny (najmä autom, autobusom alebo vlakom) si overte, či s krajinami, ktorými budete prechádzať, má Slovensko bezvízový styk. V prípade cesty autom sa informujte, či v danej krajine platí slovenský vodičský preukaz.

 

Niekoľko odporúčaní

 • Zistite si na veľvyslanectve príslušného štátu alebo na konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podmienky pre vstup na územie cudzieho štátu a prejazd krajinami po trase do cieľového štátu a podmienky pobytu v cieľovej krajine, vrátane povinnosti registrácie na imigračnom alebo policajnom úrade. 
   
 • Zabezpečte si adresy a telefónne čísla slovenských zastupiteľských úradov v navštevovaných krajinách, na ktoré sa môžete obrátiť. 
   
 • Podľa zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR a plánuje pobyt v zahraničí dlhší ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu (obecné a mestské úrady, obyvatelia mesta Bratislavy a Košice v príslušnej mestskej časti).
   
 • Pri pobyte v zahraničí je možné využiť bezplatnú dobrovoľnú registráciu pobytu na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Odporúčaná služba predstavuje systém pomoci slovenským občanom v prípade núdze pri cestách do zahraničia, poskytovanie informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom a pomoci v núdzových situáciách. Na vznik krízových situácií sú občania SR upozornení formou SMS, prípadne telefonicky

 

Kde hľadať bližšie informácie?

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru