Pobyt v štátoch EÚ/EHP/Švajčiarsku

 

V prípade, že je vašou cieľovou krajinou krajina EÚ/EHP alebo Švajčiarsko, rozlišuje sa, či plánujete v krajine zostať kratšie alebo dlhšie ako 3 mesiace a či tam bude pracovať. Konkrétne postupy registrácie sa líšia v závislosti od úpravy v danom členskom štáte.

Prehľad podľa krajín nájdete na stránke siete Európskych služieb zamestnanosti (EURES).

Proces nahlasovania sa v takýchto prípadoch býva pomerne jednoduchý. Je však potrebné rátať s nejakou formou registrácie, preto si vždy zistite vopred či, kde a v akej lehote je nutné svoj pobyt nahlásiť. Takisto si zistite, aké dokumenty budete na tento úkon potrebovať – okrem dokladu totožnosti to môže byť napríklad potvrdenie o návšteve školy či pracovná zmluva.

 

Kde hľadať bližšie informácie?