Každodenné záležitosti

 

Na čo treba myslieť

 

V prípade, že ste sa už rozhodli pre pobyt v konkrétnej krajine, je potrebné zorganizovať si bežné záležitosti, ktoré sú s odchodom do zahraničia spojené.

Pripravili sme pre vás zoznam vecí, na ktoré by ste mali myslieť pred vycestovaním aj počas mobility.

 

 

Pri plánovaní dlhodobejšieho pobytu mimo domovskej krajiny je dôležité brať do úvahy rozdielnosť kultúry a celkových spoločenských zvyklostí vo vami zvolenej krajine, ktoré budú niekedy viac a niekedy menej odlišné od toho, na čo ste zvyknutí na Slovensku.

Zistite si čo najviac o danej krajine a jej obyvateľoch už pred odchodom na pobyt, zmenšíte tak dopad tzv. „kultúrneho šoku“ a budete sa vo svojej novej krajine cítiť príjemnejšie.

 

Pri dlhodobých štipendijných alebo pracovných pobytoch v zahraničí vás môžu sprevádzať rodinní príslušníci. Pri niektorých štipendiách môžete získať podporu aj pre rodinných príslušníkov. Informácie o podmienkach a výške bývajú zverejnené vo výzvach na predkladanie žiadostí.

Ak s vami do zahraničia pocestuje aj vaša rodina, je dôležité vopred zistiť, ako je to s ich sociálnym a zdravotným poistením.

Je tiež dôležité informovať sa o školskom systéme v cieľovej krajine a o možnostiach zápisu do školského či predškolského zariadenia pre vaše deti. Pred vycestovaním si zistite na škole, ktorú vaše dieťa navštevuje, za akých podmienok mu bude uznané štúdium v zahraničí a za akých podmienok bude môcť postúpiť do vyššieho ročníka. Potrebné informácie by vám mal poskytnúť riaditeľ školy, ktorú vaše dieťa navštevuje.

Takisto sa môžete informovať o jazykových kurzoch vo vami vybranej krajine, či už pre vás alebo pre vašich rodinných príslušníkov.

Tieto informácie, alebo odkazy na ne, nájdete aj na internetových stránkach servisného centra EURAXESS danej krajiny, prípadne tam vyhľadáte kontaktné údaje a môžete sa na toto servisné centrum priamo obrátiť. Cenné informácie môže poskytnúť aj zastupiteľský úrad SR v danej krajine.

 

Prirodzene, je nevyhnutné porozhliadnuť sa po vhodnom ubytovaní. Mnohé výskumné inštitúcie a univerzity majú k dispozícii ubytovacie zariadenia pre svojich zamestnancov, preto si zistite, či je to tak aj v prípade vašej budúcej hostiteľskej organizácie.

Ak takáto možnosť neexistuje, alebo je pre vás nevyhovujúca, existujú spôsoby ako sa predbežne informovať o situácii v mieste vášho budúceho bydliska. Najjednoduchším spôsobom je použiť internet. Mnohé cenné informácie o tom, kde hľadať, nájdete na stránkach národných servisných centier EURAXESS.

Takisto netreba zabudnúť na vašu terajšiu strechu nad hlavou, na váš byt či dom, a zabezpečiť ho na obdobie, keď budete v zahraničí.