Zdravotné poistenie

 

Na Slovensku som zdravotne poistený. Musím byť poistený aj pri pobyte v zahraničí?

Každá fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku je povinne poistená v niektorej zo zdravotných poisťovní. V zahraničí môžu byť pravidlá rôzne, v závislosti od vybranej krajiny. Môžu sa vás týkať rôzne situácie (práca a pobyt v inom štáte EÚ, práca v inom štáte EÚ, avšak pobyt v SR, prenos sociálneho zabezpečenia (vrátane zdravotného poistenia) pri migrácii v rámci EÚ/EHP/Švajčiarska) atď.

Prečítajte si bližšie informácie k zdravotnému poisteniu pri pobyte v tretích krajinách aj pri pobyte v štátoch EÚ.