Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku

 

Naša organizácia plánuje prijať výskumníka z EÚ/EHP/Švajčiarska. Aké sú jeho povinnosti pri plánovanom pobyte na Slovensku?

Administratívne povinnosti sa líšia podľa dĺžky jeho plánovaného pobytu. Prečítajte si bližšie informácie k pobytu v dĺžke do alebo nad 3 mesiace.

K dispozícii sú aj informácie v prípade príchodu cudzinca na Slovensko s rodinnými príslušníkmi.

 

Naša organizácia plánuje prijať výskumníka z tretej krajiny. Aké sú jeho povinnosti pri plánovanom pobyte na Slovensku?

Administratívne povinnosti sa líšia podľa dĺžky jeho plánovaného pobytu, ako aj podľa toho, či dotknutá osoba potrebuje na vstup na Slovensko (resp. do schengenského priestoru) víza.

Prečítajte si bližšie informácie k pobytu v dĺžke do alebo nad 3 mesiace. K dispozícii sú informácie o žiadaní o schengenské alebo národné víza, aj informácie o pozvaní, ktoré môže byť k žiadosti o vízum požadované.

V prípade dlhodobého pobytu ponúkame informácie spracované o druhoch prechodného pobytu relevantných k rôznym typom plánovaných aktivít na Slovensku.

K dispozícii sú aj informácie v prípade príchodu cudzinca na Slovensko s rodinnými príslušníkmi.