Štipendiá, granty a práca v zahraničí

 

Kde môžem vyhľadávať štipendiá, granty a výskumné pozície v zahraničí?

  • Môžete využiť databázu štipendií a grantov, spravovanú SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra)
  • Odporúčame tiež vyhľadávanie v európskej databáze EURAXESS Jobs, ktorá poskytuje prístup k existujúcim medzinárodným, európskym, národným, regionálnym a sektorovým web stránkam, ktoré uverejňujú informácie o pracovných pozíciách vo výskume, publikovaných rôznymi aktérmi výskumnej sféry (univerzity, priemysel, výskumné organizácie, nadácie...).
  • Vybrané možnosti financovania na realizáciu výskumných projektov (napr. v rámci programu Horizont 2020) sú zhrnuté v časti Štipendiá a granty
  • Podrobne sú možnosti financovania spracované v publikácii EURAXESS Slovensko - Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov.