Pobyt Slovákov v zahraničí

 

Rozhodujem sa o mobilite do krajiny Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska/tretej krajiny. Kde získam bližšie informácie k pobytu v týchto krajinách?

Pre pracovný alebo študijný pobyt v zahraničí je rozhodujúce, či krajina, v ktorej plánujete pracovať alebo študovať, je členským štátom EÚ/EHP, prípadne ide o Švajčiarsko; alebo ide o tretiu krajinu (mimo EÚ/EHP/CH). Informácie k pobytu nájdete v časti Legálny pobyt Slovákov v zahraničí.

 

Na čo by som mal myslieť pred vycestovaním do zahraničia?

Pripravili sme pre vás zoznam vecí, na ktoré by ste mali myslieť pred vycestovaním aj počas mobility 

Dôležité je uvedomiť si odlišnú kultúru vo vybranej krajine, alebo nájsť si ešte pred vycestovaním ubytovanie. Ak ste sa rozhodli vycestovať so svojou rodinou, čaká Vás zistenie podmienok možnosti ich pobytu, informovanie sa o zdravotnom či sociálnom zabezpečení, informovanie sa o školskom systéme či škôlkach, alebo o možnostiach práce Vašej manželky či manžela. Viac sa dočítate v časti Každodenné záležitosti