Overovanie dokumentov pre použitie v cudzine, Uznávanie dokladov o vzdelaní

 

Musím mať moje dokumenty pri ceste do zahraničia úradne overené?

Áno, verejné listiny vydané na území jedného štátu (zahraničné verejné listiny), ktoré sa majú predložiť v inom štáte, musia byť overené, ak majú byť v druhom štáte uznané.

Prečítajte si bližšie informácie k typom dokladov a k možnostiam ich overovania

 

Absolvoval som štúdium alebo časť štúdia v zahraničí. Ako a kde si môžem dať uznať doklad o vzdelaní?

Škola či budúci zamestnávateľ od vás môže žiadať rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní. Uznávanie dokladov o vzdelaní, úradne overených príslušným orgánom štátu pôvodu dokladu o vzdelaní (apostilou alebo vyšším overením), vykonáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré pôsobí v rámci MŠVVaŠ SR.

Bližšie informácie a kontakt na Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní nájdete tu.