Možnosti EURAXESS

a získavanie kvalitných výskumníkov, práva a povinnosti výskumníkov a výskumných organizácií

 

Aké možnosti, ktoré EURAXESS ponúka, môže naša organizácia využiť?

Slovenské organizácie pôsobiace vo výskume, vývoji a priemysle (verejné aj súkromné) majú prostredníctvom EURAXESS-u jedinečnú možnosť aktívnejšie sa zapojiť do medzinárodných aktivít v oblasti výskumu.Môžu uverejňovať svoje pracovné ponuky, vyberať si spomedzi vynikajúcich zahraničných výskumníkov, prijímať výskumníkov jednoduchšie prostredníctvom dohody o hosťovaní, alebo vytvoriť lepšie pracovné podmienky na pracovisku a zatraktívniť svoje výskumné prostredie.

Zistite viac o dostupných možnostiach.

 

Ktoré dokumenty definujú práva a povinnosti výskumníkov a výskumných organizácií?

Pre rozvoj vedy a výskumu sú dôležité dobré pracovné podmienky pre výskumníkov. Definovanie práv a povinností na strane výskumníkov ako i výskumných organizácií ponúkajú Európska charta výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov.

Viac informácií a odkaz na dokumenty nájdete tu.

 

V čom nám môžu Charta a Kódex na našom pracovisku pomôcť?

Oba dokumenty prinášajú slovenským výskumným organizáciám jednoduchý, zrozumiteľný a realizovateľný „návod“ ako postupovať pri vytváraní atraktívneho výskumného prostredia.

Prečítajte si viac o dôvodoch, prečo a ako sa stať ich signatárom. Ponúkame aj informácie o Stratégii ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov, ktorá vedie k udeleniu označenia "HR Excellence in Research" 

 

Ako môžeme získať na naše pracovisko kvalitných výskumníkov?

Následne, po už vyššie spomínanej príprave výskumného pracoviska vo forme prijatia Charty a Kódexu a zatraktívnenia pomocou Stratégie ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov, je vám k dispozícii jednoduchý a bezplatný nástroj v podobe portálu EURAXESS Jobs.

Organizácia sa na portáli môže zaregistrovať a uverejniť ponúkanú pracovnú pozíciu pre výskumníkov z celej Európy. Na portáli je tiež možné prehľadávať databázu vložených životopisov výskumníkov.

Prečítajte si viac.

 

Potrebovali by sme bližšie informácie o ochrane duševného vlastníctva a transfere technológií.

K tejto aktuálnej a rozsiahlej problematike sme spracovali odkazy na web stránky organizácií, ktoré sa jej intenzívne venujú.