Zdravotnícke zariadenia relevantné pre prechodný pobyt

 

V súvislosti s prechodným pobytom musia občania tretích krajín predložiť lekárske potvrdenie, že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Nasledujúce lekárske zariadenia vydávajú potvrdenia akceptované cudzineckou políciou:

Bratislavský samosprávny kraj

  • Poliklinika cudzokrajných chorôb, ZAMA s.r.o., Americké námestie 3, Bratislava, tel.: +421 2 52925688, fax: +421 2 52962732, info@cudzokrajne.sk, www.cudzokrajne.sk
  • Inštitút očkovania a cestovnej medicíny s.r.o., Teslova 33, Bratislava, tel.: +421 2 44635473, mobil: +421 915 889054, bakos@inocem.sk, www.inocem.sk
  • Medicínske zariadenie Mlynská Dolina, s.r.o. Staré Grunty 56, 841 08 Bratislava, tel:+421 2 3231 3020, +421 910 911 230,  www.klinikamd.sk
  • Travel Health Clinic s.r.o., Tehelná 26, Bratislava, tel: +421 905 742 898, info@thclinic.skwww.thclinic.sk

Nitriansky samosprávny kraj

  • Infekčná klinika, Ambulancia pre cudzokrajné choroby Fakultnej nemocnice Nitra, Špitálska 6, Nitra, tel.: +421 37 6545 955, www.fnnitra.sk

Trenčiansky samosprávny kraj

  • Ambulancia infektológie a tropickej medicíny Spoločnosti INF TROP-MED s.r.o., Nábrežná 5, Prievidza, tel: +421 46 5113311, jpetrickova@uniklinika.sk

Žilinský samosprávny kraj

Banskobystrický samosprávny kraj

Košický samosprávny kraj

 

Vyšetrenie je možné absolvovať na ľubovoľnej z vyššie uvedených kliník, nemusí ísť o kliniku najbližšie k miestu pobytu. Ceny za vyšetrenie sa môžu na jednotlivých klinikách líšiť. Zoznam pracovísk pre cudzokrajné choroby a tropickú medicínu, ktoré vydávajú požadovaný lekársky posudok je dostupný aj na stránke Ministerstva vnútra SR.