Prijímanie a zamestnávanie cudzincov a dohoda o hosťovaní

 

Chcela by vaša organizácia prijať odborníka na špecifickú vzdelávaciu alebo výskumnú tému, ktorý nie je občanom SR, EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru ani Švajčiarska? Či rozšíriť rady študentov a doktorandov aj o študentov z tzv. tretích krajín (mimo EÚ, EHP a Švajčiarska)?

Informácie o administatívnych postupoch súvisiacich s príchodom zahraničných výskumníkov, študentov, doktorandov a vyskoškolských učiteľov nájdete v Praktickej navigácii. Navigácia Vám pomôže správne identifikovať administratívne postupy pri príchode cudzincov (výskumníkov, učiteľov aj študentov)  na Vašu inštitúciu v závislosti od účelu ich pobytu.

 

Bližšie informácie o podmienkach:

Dohoda o hosťovaní a povolenie prijímať cudzincov pre organizácie výskumu a vývoja

Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku

Zamestnávanie cudzincov z EÚ/EHP/Švajčiarska

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín

Oddelenia cudzineckej polície na Slovensku a ich teritoriálna kompetencia

Slovenské veľvyslanectvá a konzuláty v zahraničí

Zdravotnícke zariadenia relevantné pre prechodný pobyt