Ochrana duševného vlastníctva a transfer technológií

 

Ochrana duševného vlastníctva a transfer techológií - proces ochrany a komercializácie duševného vlastníctva je v súčasnosti aktuálnou témou pre priemyselné výskumné organizácie, ako aj pre akademickú oblasť. Ide o rozsiahlu problematiku, preto Vám poskytujeme odkazy na web stránky organizácií, ktoré sa jej intenzívne venujú.

 

Národný portál pre transfer technológií

V rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK bol vytvorený Národný portál pre transfer technológií. Prevádzka portálu je obsahovo a technicky zabezpečovaná Centrom transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR).

 

 

 

Ďalšie informácie