Atraktívne pracovisko

 

Charta a Kódex – excelentnosť  ľudských zdrojov v oblasti výskumu

Keďže Európe hrozí potenciálny nedostatok výskumníkov, cieľom Charty a Kódexu je vytvoriť atraktívne podmienky pre pracovníkov vo výskume tak, aby v tejto oblasti zostali alebo aby sa pre ňu rozhodli. Takisto je významným nástrojom harmonizácie, aby táto vysoko mobilná a kvalifikovaná skupina ľudí našla vždy rovnaké podmienky, kdekoľvek bude potrebná ich činnosť.

Charta a Kódex predstavujú pre slovenské výskumné organizácie jednoduchý, zrozumiteľný a realizovateľný „návod“ ako postupovať pri vytváraní atraktívneho výskumného prostredia. Dokumenty sú k dispozícii na európskych stránkach EURAXESS.

5 dôvodov prečo sa stať signatárom Charty a Kódexu:

  1. Podporíte zmenu v pracovnej kultúre
  2. Pripojíte sa k skutočne paneurópskej sieti výskumníkov a výskumných organizácií
  3. Zasadíte sa o podnetné a priaznivé pracovné prostredie pre výskumných pracovníkov
  4. Ukážete, že vám záleží na vašich výskumných pracovníkoch / zamestnancoch
  5. Môžete využívať medzinárodné zviditeľnenie pomocou loga „Excelentnosť ľudských zdrojov v oblasti výskumu“

 

Stratégia ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov vedúca k udeleniu označenia "HR Excellence in Research"

 

Ako sa stať signatárom Charty a Kódexu:

Podpísanie Charty a Kódexu predstavuje záväzok signujúcej organizácie, že sa zapojí do snahy o dosiahnutie spoločných cieľov podľa princípov uvedených v Charte a Kódexe. Každá organizácia si vyberie formu a obsah svojho záväzku, a preto by tieto mali byť podpísané na najvyššej úrovni zodpovednosti.

Potom, čo má organizácia definované všetky postupy v rámci vykonávacieho protokolu, môže byť tento zaslaný na adresu rtd-charter@ec.europa.eu spolu s opisom postupu, akým sa napr. organizácia zaväzuje zverejňovať  svoje pracovné miesta na európskom portáli EURAXESS Jobs a ďalej ho propagovať.