Zodpovedné inštitúcie na Slovensku a v zahraničí

 

Slovenské inštitúcie:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sociálna poisťovňa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Zahraničné inštitúcie:

Sociálne zabezpečenie v krajinách EURAXESS

Styčné orgány a príslušné inštitúcie členských krajín EÚ a EHP - zoznam zahraničných inštitúcií na web stránke Sociálnej poisťovne

Európska komisia - Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Zodpovedné národné inštitúcie v jednotlivých krajinách EÚ - web stránka EK pre koordináciu sociálneho zabezpečenia

Verejný adresár európskych inštitúcií sociálneho zabezpečenia - Inštitúcie zodpovedné za oblasť sociálneho zabezpečenia vo všetkých členských štátoch EÚ, web stránka EK

 

Pre záujemcov o prácu v krajinách Európskej únie môže byť užitočnou pomôckou publikácia Ustanovenia Spoločenstva o sociálnom zabezpečení – Vaše práva pri pohybe v rámci Európskej únie, ktorá je v aktualizovanej verzii dostupná na stránke EK aj v slovenčine.