Sociálne zabezpečenie v krajinách EURAXESS

 

Pri plánovaní či realizácii Vášho výskumného pobytu v zahraničí sa stretnete aj s otázkou Vášho sociálneho zabezpečenia vo vybranej krajine. Keďže prax a ustanovenia v tejto oblasti sa v jednotlivých štátoch Európy významne líšia, podľa jednotlivých krajín EURAXESS sme pre Vás pripravili odkazy na stránky s bližšími informáciami a s kontaktmi na zodpovedné inštitúcie v oblasti sociálneho zabezpečenia.

 

Styčné orgány a príslušné inštitúcie členských krajín EÚ a EHP(web stránka Sociálnej poisťovne)

Verejný adresár európskych inštitúcií sociálneho zabezpečenia (web stránka EK - Elektronická výmena informácií sociálneho zabezpečenia)

Zodpovedné národné inštitúcie v jednotlivých krajinách EÚ (web stránka EK pre koordináciu sociálneho zabezpečenia)

 

Výber krajiny EURAXESS

B C D E F G H Ch I L M N P R S T

 

Belgicko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Belgicko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Belgicku, publikácia EÚ (2013)

 

Bulharsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Bulharsko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Bulharsku, publikácia EÚ (2013)

Národný inštitút pre sociálne zabezpečenie

 

Bosna a Hercegovina

Informácie na národnom portáli EURAXESS Bosna a Hercegovina

 

Cyprus

Informácie na národnom portáli EURAXESS Cyprus

Vaše práva sociálneho zabezpečenia na Cypre, publikácia EÚ (2013)

 

Česká republika

Informácie na národnom portáli EURAXESS Česká republika

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Českej republike, publikácia EÚ (2013)

 

Čierna Hora

Informácie na národnom portáli EURAXESS Čierna Hora

 

Dánsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Dánsko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Dánsku, publikácia EÚ (2013)

 

Estónsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Estónsko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Estónsku, publikácia EÚ (2013)

 

Faerské ostrovy

Informácie na národnom portáli EURAXESS Faerské ostrovy

 

Fínsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Fínsko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia vo Fínsku, publikácia EÚ (2013)

 

Francúzsko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia vo Francúzsku, publikácia EÚ (2013)

 

Grécko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Grécko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Grécku, publikácia EÚ (2013)

 

Holandsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Holandsko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Holandsku, publikácia EÚ (2013)

 

Chorvátsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Chorvátsko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Chorvátsku, publikácia EÚ (2013)

 

Írsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Írsko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Írsku, publikácia EÚ (2013)

 

Island

Informácie na národnom portáli EURAXESS Island

Vaše práva sociálneho zabezpečenia na Islande, publikácia EÚ (2013)

 

Izrael

Informácie na národnom portáli EURAXESS Izrael

Národný poisťovací inštitút

 

Litva

Informácie na národnom portáli EURAXESS Litva

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Litve, publikácia EÚ (2013)

 

Lotyšsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Lotyšsko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Lotyšsku, publikácia EÚ (2013)

 

Luxembursko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Luxembursko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Luxembursku, publikácia EÚ (2013)

 

Macedónsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Macedónsko

Ministerstvo práce a sociálnych záležitostí

 

Maďarsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Maďarsko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Maďarsku, publikácia EÚ (2013)

 

Malta

Informácie na národnom portáli EURAXESS Malta

Vaše práva sociálneho zabezpečenia na Malte, publikácia EÚ (2013)

 

Moldavsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Moldavsko

 

Nemecko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Nemecko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Nemecku, publikácia EÚ (2013)

 

Nórsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Nórsko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Nórsku, publikácia EÚ (2013)

 

Poľsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Poľsko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Poľsku, publikácia EÚ (2013)

 

Portugalsko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Portugalsku, publikácia EÚ (2013)

Informácie o systéme sociálneho zabezpečenia v Portugalsku

Informácie o systéme sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia v Portugalsku

Webstránka odboru sociálneho zabezpečenia v Portugalsku (iba v Portugalskom jazyku)

 

Rakúsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Rakúsko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rakúsku, publikácia EÚ (2013)

 

Rumunsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Rumunsko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku, publikácia EÚ (2013)

 

Slovensko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Slovensko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia na Slovensku, publikácia EÚ (2013)

 

Slovinsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Slovinsko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Slovinsku, publikácia EÚ (2013)

 

Spojené kráľovstvo

Informácie na národnom portáli EURAXESS Spojené kráľovstvo

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve, publikácia EÚ (2013)

Oddelenie práce a dôchodkov

 

Srbsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Srbsko

 

Španielsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Španielsko 

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Španielsku, publikácia EÚ (2013)

 

Švédsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Švédsko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia vo Švédsku, publikácia EÚ (2013)

 

Švajčiarsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Švajčiarsko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia vo Švajčiarsku, publikácia EÚ (2013)

Informácie na švajčiarskom portáli pre výskum a inovácie, My Science

 

Taliansko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Taliansko

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Taliansku, publikácia EÚ (2013)