Sociálne zabezpečenie v krajinách EURAXESS

 

Pri plánovaní či realizácii Vášho výskumného pobytu v zahraničí sa stretnete aj s otázkou Vášho sociálneho zabezpečenia vo vybranej krajine. Keďže prax a ustanovenia v tejto oblasti sa v jednotlivých štátoch Európy významne líšia, podľa jednotlivých krajín EURAXESS sme pre Vás pripravili odkazy na stránky s bližšími informáciami a s kontaktmi na zodpovedné inštitúcie v oblasti sociálneho zabezpečenia.

 

Styčné orgány a príslušné inštitúcie členských krajín EÚ a EHP(web stránka Sociálnej poisťovne)

Verejný adresár európskych inštitúcií sociálneho zabezpečenia (web stránka EK - Elektronická výmena informácií sociálneho zabezpečenia)

Zodpovedné národné inštitúcie v jednotlivých krajinách EÚ (web stránka EK pre koordináciu sociálneho zabezpečenia)

 

Výber krajiny EURAXESS

B C D E F G H Ch I L M N P R S T

 

Belgicko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Belgicko

Informácie o sociálnom zabezpečení v Belgicku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Belgicku, publikácia EÚ (2019)

 

Bulharsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Bulharsko

Informácie o sociálnom zabezpečení v Bulharsku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Bulharsku, publikácia EÚ (2019)

Národný inštitút pre sociálne zabezpečenie

 

Bosna a Hercegovina

Informácie na národnom portáli EURAXESS Bosna a Hercegovina

 

Cyprus

Informácie na národnom portáli EURAXESS Cyprus

Informácie o sociálnom zabezpečení na Cypre na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia na Cypre, publikácia EÚ (2019)

 

Česká republika

Informácie na národnom portáli EURAXESS Česká republika

Informácie o sociálnom zabezpečení v Českej republike na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Českej republike, publikácia EÚ (2019)

 

Čierna Hora

Informácie na národnom portáli EURAXESS Čierna Hora

 

Dánsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Dánsko

Informácie o sociálnom zabezpečení v Dánsku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Dánsku, publikácia EÚ (2019)

 

Estónsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Estónsko

Informácie o sociálnom zabezpečení v Estónsku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Estónsku, publikácia EÚ (2019)

 

Faerské ostrovy

Informácie na národnom portáli EURAXESS Faerské ostrovy

 

Fínsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Fínsko

Informácie o sociálnom zabezpečení vo Fínsku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia vo Fínsku, publikácia EÚ (2019)

 

Francúzsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Francúzsko

Informácie o sociálnom zabezpečení vo Francúzsku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia vo Francúzsku, publikácia EÚ (2019)

 

Grécko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Grécko

Informácie o sociálnom zabezpečení v Grécku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Grécku, publikácia EÚ (2019)

 

Holandsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Holandsko

Informácie o sociálnom zabezpečení v Holandsku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Holandsku, publikácia EÚ (2019)

 

Chorvátsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Chorvátsko

Informácie o sociálnom zabezpečení v Chorvátsku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Chorvátsku, publikácia EÚ (2019)

 

Írsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Írsko

Informácie o sociálnom zabezpečení v Írsku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Írsku, publikácia EÚ (2019)

 

Island

Informácie na národnom portáli EURAXESS Island

Informácie o sociálnom zabezpečení na Islande na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia na Islande, publikácia EÚ (2019)

 

Izrael

Informácie na národnom portáli EURAXESS Izrael

Národný poisťovací inštitút

 

Litva

Informácie na národnom portáli EURAXESS Litva

Informácie o sociálnom zabezpečení v Litve na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Litve, publikácia EÚ (2019)

 

Lotyšsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Lotyšsko

Informácie o sociálnom zabezpečení v Lotyšsku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Lotyšsku, publikácia EÚ (2019)

 

Luxembursko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Luxembursko

Informácie o sociálnom zabezpečení v Luxembursku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Luxembursku, publikácia EÚ (2019)

 

Macedónsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Macedónsko

Ministerstvo práce a sociálnych záležitostí

 

Maďarsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Maďarsko

Informácie o sociálnom zabezpečení v Maďarsku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Maďarsku, publikácia EÚ (2019)

 

Malta

Informácie na národnom portáli EURAXESS Malta

Informácie o sociálnom zabezpečení na Malte na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia na Malte, publikácia EÚ (2019)

 

Moldavsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Moldavsko

 

Nemecko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Nemecko

Informácie o sociálnom zabezpečení v Nemecku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Nemecku, publikácia EÚ (2019)

 

Nórsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Nórsko

Informácie o sociálnom zabezpečení v Nórsku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Nórsku, publikácia EÚ (2019)

 

Poľsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Poľsko

Informácie o sociálnom zabezpečení v Poľsku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Poľsku, publikácia EÚ (2019)

 

Portugalsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Portugalsko 

Informácie o sociálnom zabezpečení v Portugalsku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Portugalsku, publikácia EÚ (2019)

Webstránka odboru sociálneho zabezpečenia v Portugalsku (iba v Portugalskom jazyku)

 

Rakúsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Rakúsko

Informácie o sociálnom zabezpečení v Rakúsku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rakúsku, publikácia EÚ (2019)

 

Rumunsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Rumunsko

Informácie o sociálnom zabezpečení v Rumunsku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rumunsku, publikácia EÚ (2019)

 

Slovensko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Slovensko

Informácie o sociálnom zabezpečení na Slovensku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia na Slovensku, publikácia EÚ (2019)

 

Slovinsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Slovinsko

Informácie o sociálnom zabezpečení v Slovinsku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Slovinsku, publikácia EÚ (2019)

 

Spojené kráľovstvo

Informácie na národnom portáli EURAXESS Spojené kráľovstvo

Informácie o sociálnom zabezpečení v Spojenom kráľovstve na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve, publikácia EÚ (2019)

Oddelenie práce a dôchodkov

 

Srbsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Srbsko

 

Španielsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Španielsko 

Informácie o sociálnom zabezpečení v Španielsku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Španielsku, publikácia EÚ (2019)

 

Švédsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Švédsko

Informácie o sociálnom zabezpečení vo Švédsku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia vo Švédsku, publikácia EÚ (2019)

 

Švajčiarsko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Švajčiarsko

Informácie o sociálnom zabezpečení vo Švajčiarsku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia vo Švajčiarsku, publikácia EÚ (2019)

 

Taliansko

Informácie na národnom portáli EURAXESS Taliansko

Informácie o sociálnom zabezpečení v Taliansku na stránke Európskej komisie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Taliansku, publikácia EÚ (2019)