Cezhraniční pracovníci

 

Cezhraničný pracovník žije v jednom štáte EÚ, ale pracuje v inom, a najmenej raz do týždňa sa vracia domov.

Musí sa s ním zaobchádzať rovnako ako so zamestnancom, ktorý je štátnym príslušníkom krajiny, kde má zamestnanie, a to najmä ak ide o právo uchádzať sa o prácu, pracovné podmienky a sociálne dávky.

Poznámka: V prípade zdaňovania príjmu je potrebné zohľadniť ustanovenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ak s daným štátom existuje.