Sociálna pomoc

 

Cieľom sociálnej pomoci je zmierniť a prekonať stav sociálnej alebo hmotnej núdze, eliminovať ich príčiny a integrovať občana do spoločnosti.

Sociálna pomoc je takisto ako štátna sociálna podpora v kompetencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a viac informácií môžete nájsť na jeho web stránke, časť Rodinná a sociálna politika.