Praktické informácie 

 

Cieľom iniciatívy EURAXESS je nielen zaoberať sa poskytovaním informácií o financovaní mobilít, ale aj čo najviac zjednodušiť mobilitu výskumníkov a procesy s tým súvisiace. Preto zhromažďujeme relevantné informácie týkajúce sa konkrétnych reálnych situácií, s ktorými sa mobilný výskumník stretáva v bežnom živote: od formalít pri vstupe do krajiny, registrácii pobytu, cez otázky zdanenia, sociálneho zabezpečenia, až po možnosti zapísania detí do školy či kultúrneho vyžitia v danej krajine a pod.

 

Informácie sú prehľadne usporiadané do tematických oblastí a obsahujú aj kontakty na príslušné inštitúcie, ktoré sú za danú oblasť zodpovedné.

 

Každodenné záležitosti

Legálny pobyt Slovákov v zahraničí

Osvedčovanie (legalizácia) dokumentov pre použitie v cudzine

Uznávanie dokladov o vzdelaní

Sociálne zabezpečenie

Zdravotné poistenie

Daňové otázky

Zoznam - na čo treba myslieť pri mobilite v zahraničí

 

Praktické informácie spojené s mobilitou výskumníka nájdete aj v publikácii EURAXESS SLOVENSKO - Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov, v ktorej sa okrem iného nachádza aj prehľad možností financovania mobility podľa jednotlivých krajín.

Takisto je v prípade nejasností možné kontaktovať najbližšie servisné centrum EURAXESS, ktoré sa vašimi otázkami bude zaoberať.