Centrá EURAXESS Slovensko, SAIA, n. o.

Centrum EURAXESS Bratislava

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

tel.: +421 2 5930 4700 - ústredňa
       +421 2 5930 4711 - ústredňa
fax: +421 2 5930 4701
e-mail: euraxess@saia.sk

Mgr. Silvia Kotuličová
 silvia.kotulicova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4732

Ing. Lenka Zemanová
 lenka.zemanova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4760

Mgr. Janka Kottulová, PhD.
 janka.kottulova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4758

Mgr. Ondrej Aradský
 ondrej.aradsky@saia.sk
 
tel. +421 2 5930 4733

PaedDr. Karla Zimanová, PhD.
 
karla.zimanova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4757

Mgr. Zuzana Kovačiková, PhD.
 zuzana.kovacikova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4761

 

EURAXESS POINT

Slovenská akadémia vied

Štefánikova 49

814 38 Bratislava

Martina Bilková

Kristína Muráňová

Dominika Olšovská - t.č. materská dovolenka

euraxess_point@savba.sk

 

Centrum EURAXESS Banská Bystrica

SAIA, n. o., regional office Banská Bystrica
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

Mgr. Magdaléna Margová
magdalena.mergova@saia.sk
 tel. +421 48 2000 987

 

Centrum EURAXESS Košice

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Košice
Boženy Němcovej 32
040 01 Košice

Ing. Zuzana Kalináčová
tel.: +421 55 2000 987, +421 55 6325 418; 
e-mail: zuzana.kalinacova@saia.sk, saia.kosice@saia.sk

 

Centrum EURAXESS Nitra

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda Andreja Hlinku 1
949 74 Nitra

Mgr. Beáta Košťálová
tel.: +421 37 2000 987, +421 37 6408 187
e-mail: beata.kostalova@saia.sk, saia.nitra@saia.sk

 

Centrum EURAXESS Žilina

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Žilina
Ubytovacie zariadenie ŽU - Veľký Diel, budova DE (internát bloky E-F)
Vysokoškolákov 20
010 08 Žilina

Mgr. Simona Mahútová
tel.: +421 41 2000 987, +421 948 291 667
e-mail: simona.mahutova@saia.sksaia.zilina@saia.sk

 

 Nájdete nás na Facebook-u:

 

 

 

Aktivity slovenskej siete EURAXESS sú financované z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z rámcových programov na podporu výskumu a inovácií Európskej únie.