Centrá EURAXESS na Slovensku

 

Bratislava

Servisné centrum EURAXESS, SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

tel.: +421 2 5930 4700 - ústredňa
       +421 2 5930 4711 - ústredňa
fax: +421 2 5930 4701
e-mail: euraxess@saia.sk

Mgr. Mária Sásová
 maria.sasova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4734

Mgr. Lukáš Marcin
 lukas.marcin@saia.sk
 
tel. +421 2 5930 4733

Mgr. Janka Kottulová, PhD.
 
janka.kottulova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4758

Katarína Košťálová
katarina.kostalova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4711

PaedDr. Karla Zimanová, PhD. 
rodičovská dovolenka

 

Banská Bystrica

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Banská Bystrica
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

Ing. Denisa Voskárová
tel./fax: +421 48 4137 810
e-mail: saia.bbystrica@saia.sk

 

Košice

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Košice
Boženy Němcovej 32
040 01 Košice

Ing. Zuzana Kalináčová
tel.: +421 55 6325 418
e-mail: saia.kosice@saia.sk

 

Nitra

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda Andreja Hlinku 1
949 74 Nitra

Mgr. Beáta Košťálová
tel./fax: +421 37 6408 187
e-mail: saia.nitra@saia.sk

 

Žilina

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Žilina
Ubytovacie zariadenie ŽU - Veľký Diel, budova DE (internát bloky E-F)
Vysokoškolákov 20
010 08 Žilina

Mgr. Dominika Kacejová
tel.: +421 948 291 667
e-mail: saia.zilina@saia.sk

 

 Nájdete nás na Facebook-u:

 

 

 

Aktivity slovenskej siete EURAXESS sú financované z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z rámcových programov na podporu výskumu a inovácií Európskej únie.