Trenčín

V trenčianskom región má svoje sídlo verejná vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a súkromná Vysoká škola manažmentu v Trenčíne. I v tomto regióne teda nájdeme príležitosti pre profesionálny rozvoj doktorandov.

Svoje kariérne centrum, ktoré poskytuje študentom informácie o aktuálnych možnostiach ich uplatnenia má súkromná Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, ktorá zároveň študentov končiacich ročníkov motivuje zapojiť sa do Klubu absolventov (Alumni Association).

Workshopy zamerané na kariérny rozvoj doktorandov organizuje na pôde Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčera v Trenčíne aj EURAXESS Slovensko. Informáciu o aktuálnych podujatiach nájdete v sekcii Aktuality.

Rozvoj akademických zručností je viazaný na pracovisko, na ktorom pôsobíte. Centrum CENTRATECH Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v rámci vedeckého kariérneho rastu poskytuje rôzne odborné školenia a odborné jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku pre zahraničné publikovanie i nadväzovanie spolupráce. Informačno - vedecké centrum pre podnikateľov organizuje školenia a semináre pre začínajúcich podnikateľov a doktorandov.

Trenčianska univerzita v spolupráci s národným rozvojovým projektom AZU v minulosti organizovala sériu workshopov, ktoré boli zamerané na osobnostný rozvoj a rozvoj mäkkých zručnosti. Pre viac informácií o prebiehajúcich/ pripravovaných workshopoch zameraných na rozvoj mäkkých zručností je potrebné kontaktovať univerzitu.

O štipendium na výskumnú mobilitu sa môžete uchádzať i prostredníctvom Slovenskej akademickej agentúry. V prípade záujmu, kontaktujte regionálne pracovisko v Žiline

Premýšľate, či sa zapojiť do akcií MSCA? Poraďte sa s národným kontaktným bodom programu na CVTI.

Kontaktujte taktiež oddelenie medzinárodných vzťahov či ERASMUS koordinátora svojej fakulty a informujte sa o ďalších možnostiach podpory mobility pre doktorandov a vysokoškolských učiteľov

Možnosť nielen zoznámiť sa s fungovaním akademických konferencií, ale aj príležitosť na stretnutie s kolegami v rovnakom kariérnom štádiu ponúka na podujatiach určených pre doktorandov a mladých výskumníkov napríklad Fakulta zdravotníctva, ktorá každoročne organizuje konferenciu ZdravLab. Príležitosťou pre nadväzovanie nových kontaktov sú i iné konferencie, o ktorých získate aktuálne informácie na stránkach jednotlivých katedier.