Veronika Zlaczká, analytička Inštitútu pre stratégie a analýzy

V súčasnosti pôsobím na Inštitúte pre stratégie a analýzy (ISA) Úradu vlády SR ako analytička. V roku 2015 som obhájila PhD. na Technickej univerzite v Košiciach v oblasti verejných financií, čo bolo aj mojím prvotným impulzom obzerať sa po profesii vo verejnej resp. štátnej správe. Počas svojho štúdia som absolvovala študijné a výskumné pobyty na  univerzitách v Ciudad Real a Madride v Španielsku, kde som mala možnosť spoznať medzinárodné akademické prostredie.

Moje prvé kroky po skončení školy smerovali na Úrad vlády SR, kde som sa zo začiatku zaoberala hodnotením efektov eurofondov. Táto skúsenosť mi, okrem iného, priniesla možnosť absolvovať stáž v Bruseli a zúčastňovať sa pravidelných stretnutí, ktoré organizovala Európska komisia pre hodnotiteľov.

V tomto období nastal veľký „boom“ analytických jednotiek. Keďže náplň práce a zameranie ma oslovili rozhodla som sa prihlásiť na ISA a takto prepojiť skúsenosti z ročného pôsobenia v štátnej správe  so skúsenosťami z akademického sektora. Úspešne. Aj keď je potrebné povedať, že je veľký rozdiel medzi akademickým svetom a svetom úradníkov J a preto je nevyhnutné nájsť medzi týmito dvomi svetmi súlad a prepojenie. Vo svete analytika v štátnej správe sú vašimi kolegami často ľudia so skúsenosťami z akademického sektora a z medzinárodne uznávaných univerzít, s ktorými viete vypracovať vysoko kvalitné štúdie, ale na druhej strane interpretácia výsledkov musí byť zrozumiteľná širšiemu okruhu verejnosti. A práve tu niekedy nastane problém. Vaše vyjadrovanie musí byť jasné, adresné a zrozumiteľné.

Byť analytičkou na ISA pre mňa znamená pracovať v mladom dynamickom kolektíve s ľuďmi so vzdelaním a skúsenosťami z medzinárodného prostredia, ktorí majú drive a odhodlanie čeliť novým výzvam. Mám možnosť zúčastniť sa zahraničných stáží, letných škôl, prezentovať svoje výstupy na domácich a zahraničných konferenciách a zapájať sa do medzinárodných projektov.

Ak zvažujete prácu pre štátny sektor, či už ako analytik alebo v inej oblasti, a nie ste si istý či je to to pravé orechové, alebo Vás odrádzajú mnohé zaužívané klišé šíriace sa o zamestnancoch v štátnej správe a máte pocit, že súkromný sektor by Vám mohol ponúknuť lepšie podmienky, skúste už počas štúdia využiť možnosť stáží. Vynaložte iniciatívu z vašej strany a oslovte konkrétnu inštitúciu za účelom absolvovania stáže. Spoznáte nových ľudí, oboznámite sa s ich prácou. Určite budete čeliť situáciám a veciam, ktoré fungujú ale aj mnohým, ktoré nefungujú. A práve oblasti, ktoré nefungujú a potrebujú zmenu berte ako svoj challenge, kde môžete využiť svoje vedomosti, skúsenosti zo zahraničia a prispieť k zmene. Nebojte sa realizovať!