Robert Chovanculiak, analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne analýzy (INESS) 


Pôsobím ako analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz. Vo svojej práci pre INESS sa venujem podobným témam, ktoré som riešil aj počas môjho doktorandského štúdia. Je to predovšetkým fungovanie trhového mechanizmu v oblasti moderných technológii (zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny) a ich vplyv na svet politiky a štátom poskytovaných služieb. Okrem toho ma špecificky zaujíma fungovanie resp. nefungovanie školstva a hľadanie dôvodov jeho stagnácie naprieč mnohými krajinami. Momentálne moja práca nepozostáva ani tak z práce na akademickom výskume, ale skôr z jeho preklápania do funkčných verejných politík. Okrem toho som napísal knihu Pokrok bez povolenia: ako zdieľaná ekonomiky, crowdfunding a kryptomeny zmenili svet, ktorá sa spája moje akademické roky s analytickou prácou na verejných politikách v inštitúte INESS.

Pre výskumníka je preto podľa mňa dôležité, aby si ešte pred samotným doktorandským štúdiom našiel témy a oblasti, ktoré ho bavia, zaujímajú a ktorým sa bude dlhodobo venovať.

Moja kariérna cesta

Na doktorandské štúdium som sa rozhodol prihlásiť z dôvodu, aby som mal čas a priestor pracovať hlbšie na témach, ktoré ma dlhodobo bavili a ktoré som opísal vyššie. Toto štúdium na Ekonomickej Fakulte UMB aj splnilo moje očakávania a mohol som stráviť množstvo času na písaní a čítaní akademickej literatúry. Okrem tejto akademickej práci som sa venoval aj písaniu článkov a blogov pre noviny a INESS. Takto som nadviazal kontakty a spoluprácu aj s neakademickým svetom. Analytici v INESS má následne pred skončením môjho PhD. štúdia oslovili s možnosťou pracovať pre nich. Túto príležitosť som okamžite využil a ešte rok pred ukončením štúdia som začal pracovať v inštitúte.

Pre výskumníka je preto podľa mňa dôležité, aby sa počas štúdia nevenoval len úzko zadefinovaným požiadavkami vo výskume, ale aby sa snažil svoje témy a výsledky verejne prezentovať a sledoval, kto sa mimo akadémie venuje podobným témam a oblastiam.

Plusy a mínusy mojej súčasnej práce

Za plusy považujem, že robím, čo ma baví a čo by som robil, aj keby mi za to nikto neplatil. Za mínusy považujem, že je niekedy sa potrebné príliš venovať aktuálnym témam na úkor tých dlhodobejších, meta tém.

V čom sa líši moja aktuálna práca od práce v prostredí akademického výskumu

Človek je viac vystavený spätnej väzbe z prostredia a musí vedieť sa flexibilne a rýchlo prispôsobovať požiadavkám. A to sa netýka len definovania tém, problémov, ale aj napr. financovania svojej činnosti.

Čo by som možno robil inak, ak by som vedel, čo viem dnes

Začal by som sa venovať ekonómii skôr. A nevenoval by som sa len ekonómii, ale aj ostatným disciplínam, ktoré sa týkajú fungovania spoločnosti: biologická evolúcia, sociálna psychológia, antropológia atď.

Tip na záver

Robte niečo navyše.