Maria Virčíková, CEO v spoločnosti MATSUKO

Aktuálne vo firme MATSUKO pôsobím ako CEO a spolu s tímom vyvíjame komunikáciu budúcnosti - holografickú. Je to vzrušujúca technológia, ktorá má potenciál zmeniť, ako ľudia a organizácie fungujú, ako pracujú, komunikujú, stretávajú sa.  Reálnych ľudí preklápame do reálneho sveta používateľa, volajúceho - nevytvárame avatarov. Používateľ si nasadí okuliare a ocitne sa v spoločnom priestore s druhými ľuďmi, takmer ako keby s nimi naozaj bol. Stáva sa aktívnym účastníkom konverzácie, nie okienkom na monitore. Naša firma je silno výskumne zameraná. Vyvíjame produkt, ktorého jadro tvorí zložitá technológia a polovica tímu robí výskum v oblasti počítačového videnia, umelej inteligencie a 3D. Ak si firma chce zachovať konkurenčnú výhodu v inováciách, tak musí mať výskumnú časť aspoň v nejakej podobe. Uvedomujeme si, že ak nebudeme dosť rýchli, tak zmeškáme príležitosť na trhu. Robíme výskum, pretože vyvíjame niečo, čo ešte neexistuje. Nevieme zobrať niečo overené, čo už funguje. Má to veľký potenciál, pretože sme prví na trhu a môžeme zmeniť svet. 

Moja kariérna cesta

Po skončení PhD. v oblasti umelej inteligencie som ostala verná akademickému prostrediu ešte 2-3 roky ako vedecko-výskumná pracovníčka. Som z rodiny vysokoškolských profesorov, rada som učila, študovala. Boli dni, keď som nerobila prakticky nič iné, len čítala odborné články. Rada som články aj písala a diskutovala o výstupoch na vedeckých konferenciách. Mala som priateľov, vedcov po celom svete. Potom ma lákalo založiť si firmu, pretože som túžila vybudovať vlastný tím, pokúsiť sa získať na svoje nápady prostriedky a realizovať ich čím skôr. Aj keď som musela prebrať na seba obrovskú zodpovednosť, tak som sa na tejto ceste veľa naučila. 

V čom sa líši moja aktuálna práca od práce v prostredí akademického výskumu

Časť obsahu mojej práce na univerzite a vo firme je totožná. V MATSUKO sa inšpirujeme vedeckými článkami, patentujeme, zúčastňujeme sa vedeckých konferencií, diskutujeme s vedcami. Výskum nám pomáha do produktu doplniť to, čo mu ešte chýba. Chceme tiež ostať v komunite expertov na umelú inteligenciu a 3D, často sú výstupy spoločné s výskumom na spriaznených univerzitách, s ktorými aktívne spolupracujeme. 

Tip na záver 

Kariérny tip, ktorý by som odporúčala mladším kolegyniam a kolegom je, aby si zapísali, prečo robia, to, čo robia. Čo vás na práci najviac motivuje, baví? Ak nájdete svoje “prečo”, tak si ho nalepte pred seba na stenu a v ťažších chvíľach si prečítajte a pripomeňte svoje “prečo”.

***

Zaujuala vás táto kariérna cesta? Odporúčame aj tento rozhovor.