Ján Tkáč, vedúci oddelenia Glykobiotechnológie na CHÚ SAV a CEO v Glycanostics

V súčasnosti pôsobím ako vedúci oddelenia Glykobiotechnológie na Chemickom ústave SAV a ako CEO start-upu Glycanostics. Zatiaľ čo na Chemickom ústave sa zaoberáme možnostiam využitia rozličných typov nanomateriálov v oblasti bioanalýzy, v spoločnosti Glycanostics sa venujeme spoľahlivejšej diagnostike rozličných typov rakovinových ochorení, v súčasnosti najmä rakoviny prostaty.

Moja kariérna cesta

Strednú školu, gymnázium v Poprade, som začal naozaj dosť zle, bol som prvým žiakom v prvom ročníku, ktorému sa podarilo dostať známku 5. Prvý ročník som si teda značným spôsobom skomplikoval, dokázal som sa z toho však našťastie vcelku rýchle dostať. Na strednej škole som sa rozhodol, že chcem študovať chémiu a na vysokej škole (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU) som sa rozhodol, že chémiu chcem iste kombinovať skôr s bio, ako sa venovať čistej chémii. Vybral som si preto odbor Biotechnológia, ktorý som dokončil a v tom istom odbore som nastúpil aj na PhD. štúdium, počas ktorého som sa venoval možnostiam inovatívnej analýzy viacerých látok. O tom, čo nakoniec vyštudujem som sa rozhodoval skôr intuitívne, keď som sa však rozhodol, dal som do toho skutočne všetko.

Po skončení PhD. štúdia som sa rozhodol získať skúsenosti v zahraničí. Strávil som 2 roky na Univerzite v Linköpingu (Švédsko), 2,5 roka na Univerzite v Lunde (Švédsko) a 3 roky na Univerzite v Oxforde (UK), kde som pracoval na rôznych témach, vrátane možnosti stanovovať rakovinové biomarkery.

Po návrate na Slovensko v roku 2009 som sa rozbiehal skutočne veľmi ťažko, keďže v čase pred štrukturálnymi fondami bola situácia vo vede z pohľadu infraštruktúry, ktorú sme tu mali, katastrofálna. Našťastie sa situácia veľmi rýchle zmenila vďaka projektom Machina I a Machina II. Stále však nebola také jednoduché vytvoriť si vedeckú skupinu. To sa zmenilo získaním prestížneho grantu ERC Starting grant (fáza consodidator), ktorý mi to umožnil. Pracovali sme na možnostiach využitia nanotechnológií v oblasti glykomiky (vedná oblasť zaoberajúca sa funkciou komplexných cukrov v živých organizmoch). Už počas riešenia tohto projektu sme sa sústredili na možnosti vývoja metód na stanovenie biomarkerov rakoviny prostaty, keďže toto bola náplň ďalších medzinárodných projektov.

Aplikovaný výskum

Ako riešiteľ ERC projektu som sa rozhodol požiadať o aplikačný Proof od Concept (PoC) grant z agentúry ERC (European Research Council – Európska výskumná rada). Pri prvom podaní projektu bol zámer kvalitne pripraviť odbornú časť, a k tomu adekvátne popísať komercionalizačnú stratégiu zhruba v pomere 50:50. Samozrejme, takýto prístup nepostačoval. Mal som to šťastie, že v čase prípravy revidovanej verzie projektu sa pretli naše cesty s Pavlom Čekanom (CEO MultiplexDx), ktorý mi vysvetlil základné princípy prípravy takéhoto projektu a pomohol s prípravou tohto grantu. Výsledkom bola projektová žiadosť, ktorá obsahovala vedeckú časť na jednej A4, a tá bola prílohou k projektu. Kvôli zvýšeniu šance na získanie projektu sme založili firmu Glycanostics v decembri 2017 spolu s kolegom Tomášom Bertókom a v spolupráci s odborníkmi odporúčanými Inštitútom výskumu a vývoja MZ SR sa nám podarilo rozbehnúť počiatočné aktivity firmy. Žiadateľom PoC projektu bol Chemický ústav SAV a partnerom projektu náš start-up Glycanostics so zameraním na presnejšiu diagnostiku rakoviny prostaty. Vysoký komercionalizačný potenciál nášho zámeru bol následne overený aj získaním projektu SME Instrument 1 pre našu firmu.

Kde sme teraz

Dosiaľ sa nám podarilo dostať firmu do štádia, že je zaujímavá aj pre farma firmy. Nutné pre nás je však zabezpečiť financovanie na kľúčový rozvoj firmy. Na Slovensku sme však v tomto narazili na stenu, keďže investíciám do MedTech firmiem na Slovensku málokto rozumie. Možní investori vidia možný spoločenský ako aj komerčný potenciál produktu, ktorý ponúkame, ale business model je pre nich veľmi komplikovaný. Táto skutočnosť nás dosť dlhú dobu frustrovala a stále frustruje. Boli by sme radi, keby kompetentní, ktorí sľubujú investície do progresívnych start-upov vytvorili prostredie, ktoré takýmto start-upom žičí a systematicky ich podporuje. Zatiaľ to vyzerá tak, že sme v závese ľadoborca – firmy MultiplexDx. Sme však radi, že sa blížime k uzavretiu investičnej zmluvy zo strany Crowdberry Investment Management, a že momentálne rokujeme o možnosti investície so spoločnosťami z ČR. Nedávno nám vyšla štúdia vo veľmi kvalitnom časopise Cancers, ktorá poukazuje, že náš kit je možné použiť nie len na skorú diagnostiku rakoviny prostaty, ale i na možnosť rozlíšiť mužov v skorom štádiu ochorenia (potreba len aktívne monitorovať ich zdravotný stav bez nutnosti liečby, či chirurgického zákroku) od mužov v neskorom štádiu ochorenia (nutnosť liečby alebo chirurgického zákroku). Zároveň naša metóda je úspešnejšia ako momentálny zlatý štandard na tieto účely využívaný – PHI test (Prostate Health Index) od firmy Beckman Coulter.  

Tip na záver

Pre mňa osobne je najťažšou otázkou otázka typu: „Kde sa vidíte o 5 rokov?“. Na ňu málokedy viem odpovedať a aj keď si myslím, že na ňu viem odpovedať, častokrát to dopadne inak. Osvojil som si prístup, že to, čo momentálne robím, robím úplne naplno, keď mi to dáva zmysel. Ak to zmysel nedáva, tak sa snažím nájsť to, čo by ma mohlo napĺňať. Preto by som odporúčal naozaj naplno robiť všetko to, čomu sa práve venujete, aj keď sa vám práve do toho veľmi nechce. Ďalej je skutočne veľmi dôležité učiť sa nové veci a nebáť sa ich, to vám v budúcnosti umožní úspešne komunikovať s ľuďmi z inej brandže - možnými investormi, či právnikmi.     

Malá poznámka od tímu EURAXESS na záver: Dr. Tkáč bol v roku 2015 ocenený ako Vedec roka a v roku 2019 ako Výnimočná osobnosť slovenskej vedy