Ako naštartovať a rozvíjať úspešnú kariéru vo výskume

Prehľad aktivít pre rozvoj kariéry v regiónoch Slovenska

Táto sekcia je určená najmä pre výskumníčky a výskumníkov na začiatku ich kariéry. Ponúka informácie, ktoré vám môžu pomôcť objaviť rôznorodé kariérne príležitosti a to nielen v akademickom prostredí. Zistíte viac o zručnostiach, ktoré sú potrebné pre úspešnú kariéru vo výskume, ako aj o zručnostiach, ktorými ako výskumník či výskumníčka disponujete a sú atraktívne aj pre iné segmenty trhu práce. Sekcia zahŕňa aj prehľad nástrojov a aktivít, ktoré môžete využiť pre svoj profesionálny rozvoj. Ponúka aj informácie o aktivitách na podporu profesionálneho rozvoja v regiónoch Slovenska.    

Zisti viac

 

Nástroje pre tvorbu stratégii podpory rozvoja kariéry

Táto podstránka je určená pre organizácie, ktoré zamestnávajú výskumníkov, ako aj profesionálov, ktorí sa vo svojej činnosti venujú podpore rozvoja kariéry a profesionálneho rozvoja výskumníkov. Sekcia obsahuje prehľad zdrojov a nástrojov, ktoré môžu tieto organizácie využiť pri tvorbe či skvalitňovaní služieb kariérnej podpory. Stručne predstavuje rámec, ktoré pre podporu kariérneho rozvoja výskumníkov vytvárajú politiky v rámci Európskeho výskumného priestoru. Ponúka taktiež príklady dobrej praxe z vysokých škôl a výskumných inštitúcií v zahraničí. Našim cieľom je však postupne predstaviť aj príklady dobrej praxe z prostredia slovenského výskumu.

Zisti viac

 

Nástroje pre výskumníkov aj organizácie

Otestuje nástroje, ktoré sú dostupné na európskom portáli EURAXESS. No Limits Tool pomôže začínajúcim výskumníkom uvažovať o rôznorodých kariérnych cestách aj zručnostiach, ktoré potrebujú, aby ich mohli naplno využiť existujúce príležitosti. Prehľad o špecifikách kariéry v podnikateľskom sektore ponúka EURAXESS Industry Career Development Module. Portál prináša aj praktické nástroje pre zamestnávateľov: EURAXESS REFLEX je nástroj na tvorbu stratégii kariérneho rozvoja. EURAXESS Employer Engagement Toolkit ponúka množstvo zaujímavých tipov ako zapojiť do podpory kariérneho rozvoja výskumníkov spoluprácu s podnikateľským sektorom. Objavte ďalšie nástroje a zdroje informácií.

Výskumníci Organizácie

 

Inšpirujte sa príbehmi iných

Pripravujeme pre vás príbehy slovenských výskumníkov a výskumníčok, ktorí našli svoje profesionálne uplatnenie v rôznych oblastiach výskumu aj mimo neho. Podelia sa s vami o svoje skúsenosti, úspechy aj zlyhania. Inšpirovať sa môžete aj úspešnými príbehmi a rozmanitosťou kariérnych ciest výskumníkov v zahraničí. 

Kariérne príbehy VITAE career stories