Štipendiá a granty vo výskume

 

 

 

 

 

  • Program Slovenskej akadémie vied SASPRO umožňuje v rámci časti Reintegrácia mobilitu občanov Slovenskej republiky na ústavy SAV. Môže ísť o občanov, ktorí svoju hlavnú činnosť vykonávali v tretej krajine (mimo členských štátov EÚ a pridružených krajín) minimálne tri roky pred podaním prihlášky a ktorí sa zdržiavajú alebo vykonávajú svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky maximálne tri mesiace pred podaním prihlášky.