Databáza Jobs & Funding je bezplatný a instutitívny nástroj na vyhľadávanie pracovných ponúk a možnosti financovania vo výskume. Nájdete tu množstvo neustále aktualizovaných informácií o voľných pracovných miestach, štipendiách a grantoch v celej Európe ako ja ponuky na hosťovanie svojich odpborníkov na svojich pracoviskách (napr. v rámci Postdoktoradnských štipendií v rámci Marie Sklodowska Curie).