EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.) vás pozýva na webinár

"VÝSKUMNÁ DESTINÁCIA - SLOVENSKO"

Webinár je určený záujemcom z vysokých škôl a výskumných organizácií.

Cieľom webinára bude predstaviť finančné a informačné nástroje pre zviditeľnenie inštitúcie a prilákanie zahraničných výskumníkov.

Okrem skúseností s publikovaním výskumných pozícií na portáli EURAXESS, odznejú aj tipy na pre zviditeľnenie výskumného prostredia prostredníctvom EURAXESS Worldwide.

Zároveň webinár prinesie informáciu o finančných schémach Horizontu Európa, Marie Skłodowska-Curie Actions a Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti.

Webinár je bezplatný.

Kedy: 25. mája 2021, 14:15-17:20 CEST

Jazyk: slovenčina

Program podujatia

Poskytujeme Vám prezentácie z webinára:

 Propagácia vysokých škôl a výskumných organizácií prostredníctvom EURAXESS Jobs a Hosting

Možnosti propagácie vedecko-výskumného priestoru mimo Európy

Horizont Európa: Akcie Marie Skłodowska-Curie, šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti

 

V prípade záujmu o účasť je potrebné vyplniť a odoslať registračný on-line formulár, ktorý je k dispozícii na: https://forms.gle/h5KAVSpg3Xgz5pcf9