Žiadny vedecký výskum, inovácie, alebo akákoľvek vedecká činnosť sa nezaobíde bez prístupu k dôveryhodným informačným zdrojom a literatúre. Databázy elektronických informačných zdrojov (EIZ) sú dôležitým zdrojom aktuálnych, relevantných a dôveryhodných informácií pre vedeckých pracovníkov z rôznych vedných odborov. 

Pripravovaný webinár „Vyhľadávanie informácií z oblasti technických vied“ je prvý zo série webinárov zameraných na prácu s elektronickými informačnými zdrojmi z rôznych vedných oblastí.

Na webinári sa dozviete kde a ako správne a efektívne vyhľadávať informácie aj s praktickými ukážkami. Okrem iného budú predstavené špecifiká, nástroje a funkcie databáz IEEE, Knovel, ACM Digital Library, ako aj ďalších vybraných databáz určených pre oblasť technických vied.

 

Ako sa pripojiť:

webinár sa bude streamovať na https://archiv.nti.sk/live?17344222K8TIBT28 vo štvrtok 25. februára 2021 o 10:00 hod.