Webinár o pravidlách v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia v EÚ z pohľadu SR a ČR

Pozrite si videozáznam z webináru, ktorý si pre Vás pripravili odborníci zo spoločnosti Deloitte. Aktuálnosť témy v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia predstavuje pandemická situácia, počas ktorej zamestnanci vykonávajú pracovnú činnosť (dočasne alebo dlhodobo) v inom štáte EÚ, kde sídli ich zamestnávateľ.

Odborníci tiež diskutujú o súvisiacich témach, akými je práce z domova v zahraničí, krátkodobé pracovné cesty alebo  prípadné zohľadnenie mimoriadnej situácie počas pandémie.

Program podujatia

  • Úvod do problematiky a základné pravidlá
  • Pandémia a jej vplyv na oblasť sociálneho zabezpečenia – vo vzťahu k miestnej legislatíve a výnimky
  • Práca z domova z pohľadu sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
  • Pracovné cesty – kedy je potreba A1 certifikátu, praktické skúsenosti, najčastejšie otázky

Link na podujatie