Rady a tipy ako získať európske ocenenie HR Excellence in Research

 

Webinár s diskusiou je určený najmä prorektorom a prodekanom pre vedu a zahraničné vzťahy, riaditeľom ústavov a výskumných organizácií, pracovníkom projektových oddelení a oddelení ľudských zdrojov, ale aj iným záujemcom. Bližšie informácie TU.

 

Kedy: 25. apríla 2019 od 10:30 do 12:00

 

Program

10:30 - 10:35 - Úvod a ciele webinára

 

10:35 - 10:50 Stratégia ľudských zdrojov pre výskumníkov

Mgr. Janka Kottulová, PhD., SAIA, n. o., EURAXESS Slovensko

 

10:50 - 11:10 Príprava žiadosti o udelenie ocenenia HR Excellence in Research

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

11:10 - 11:30 Tipy a postrehy hodnotiteľa žiadostí a procesov pre EK

Dr. Milan Zdravković, Univerzita v Niš, Srbsko – príspevok v angličtine bez tlmočenia

 

11:30 - 12:00 Diskusia

 

 

Pred podujatím Vám zašleme informácie, ako sa k webináru pripojiť.

 

 

Registrácia