Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí určenú na podporu mladých vedeckých pracovníkov s označením MVP 2019.

Uzávierka: 30.9.2019 do 12:00 hod.

Bližšie informácie nájdete TU