Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2018.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Za rok 2018 a predchádzajúce obdobie plánujeme udeliť ocenenie v piatich kategóriách:

- Vedec roka SR
- Mladý vedecký pracovník
- Inovátor roka
- Technológ roka
- Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 15. marca 2019 e-mailom na adresu: ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže. Viac inofrmácii je dostupných na stránke Centra vedecko-technických informácii SR.