Začiatkom októbra 2019 boli v Bratislave už po tretíkrát slávnostne vyhlásené výsledky súťaže L’ORÉAL-UNESCO pre ženy vo vedeCieľom projektu je vyzdvihnúť prácu slovenských vedkýň a upriamiť pozornosť médií na ich talent a úspechy, osloviť mladú generáciu a motivovať ju k zvoleniu vedeckej kariéry.

Víťazky 2019:

  • Mgr. Martina Gáliková, PhDpracuje na Ústave zoológie SAV v Bratislave a cieľom jej práce je využiť drozofilu na štúdium obezity spôsobenej nedostatkom steroidných hormónov produkovaných pohlavnými žľazami
  • RNDr. Vlasta Demečková, PhDpôsobí v Ústave biologických a ekologických vied, Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Cieľom jej projektu je výskum účinku probiotík a ich schopnosti znormalizovať imunitné reakcie u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čriev (IBD).

Srdečne gratulujeme.