Podujatie pripravuje Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli v spolupráci so svojimi partnermi z krajín Vyšehradskej štvorky (CZELO, PolSCA, SZ HU pri EÚ v Bruseli). Cieľom V4 tréningu pre projektových manažérov je poskytnúť účastníkom detailnejšie informácie o pracovnom programe Horizont 2020 na roky 2018 - 2020, získať informácie o tvorbe a celom procese prípravy pracovného programu, vrátane dôležitých aktérov, ktorí vstupujú do prípravy, o hodnotení projektov, ale aj o fungovaní programu Horizont 2020 všeobecne. Tréning poskytne tiež informácie o oblasti auditu, ochrany práv duševného vlastníctva, otvoreného prístupu k výsledkom projektov, marketingu, komunikácie, otázok rodovej rovnosti a ďalších prierezových tém.

Počas tréningu budú môcť účastníci nadobudnúť užitočné kontakty na pracovníkov Európskej komisie, ďalších kľúčových európskych stakeholderov, projektových manažérov z V4 a EÚ a mnoho ďalších zástupcov, ktorí pôsobia v Bruseli.

Tréning je určený pre projektových manažérov, ktorí majú základné poznatky o programe Horizont 2020 a skúsenosti s jeho fungovaním, majú jasný zámer aktívne participovať alebo už v programe Horizont 2020 participovali a majú motiváciu a ambície zvýšiť tak svoje šance na úspech.

DÁTUM: 5. – 7.  december 2018

MIESTO: Brusel, Belgické kráľovstvo

TERMÍN NA REGISTRÁCIU: 17. október 2018 (17:00:00 hod. bruselského času)

Pozor, celkový počet miest pre účastníkov je obmedzený, nakoľko si každá styčná kancelária vykonáva registráciu pre inštitúcie z danej krajiny samostatne. Registrácia je preto spravovaná na základe zásady "prvý príde, prvý berie".

Prihlásiť sa je možné pomocou uvedeného formulára, jeho vyplnením a odoslaním na e-mailovú adresu slord@cvtisr.sk