Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci projektu SK4ERA organizuje jedinečnú sériu podujatí s názvom Tour de ERA, ktoré bude pozostávať 5 dvojdňových podujatí v 5 slovenských mestách - Žilina, Banská Bystrica, Košice, Nitra a Bratislava. Cieľom bude poskytnúť aktuálne informácie o programoch Európského výskumného priestoru (ERASMUS+, COST, CREATIVE EUROPE, LIFE, CEF), s osobitným zreteľom na program Horizont 2020, priblížiť im pohľad do zákulisia cez úspešných riešiteľov a hodnotiteľov projektov. 

Dôležitou súčasťou podujatia bude praktická časť – celodenný workshop, kde účastníci získajú praktické rady pre tvorbu projektových návrhov as odborným školiteľom budú riešiť konkrétne problémy a nedostatky pri písaní projektov Horizont 2020. Témy podujatí v rámci programu Horizont 2020 sú prispôsobené dlhodobej tematickej profilácii každého z miest.

 

Žilina - Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava

B. Bystrica - Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti, veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

 

Košice - Nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológie, pokročilé výrobné procesy, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti

Nitra - Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti

Bratislava - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia, inovácie v malých a stredných podnikoch, opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Bližšie informácie TU