EURAXESS Slovensko v rámci SAIA, n. o., vás pozýva na bezplatný webinár

"Sociálne zabezpečenie a zdaňovanie príjmov z pohľadu zamestnávateľa v medzinárodnom kontexte"

27. októbra 2022 (štvrtok) v čase od 09:00 - 13:00 hod.

Prezentácia z webinára: Vysielanie zamestnancov na zahraničné pracovné cesty

Prezentácia z webinára: Sociálne poistenie a zdaňovanie príjmov v medzinárodnom kontexte

 

Cieľom praktického webinára bude priblížiť oblasť vysielania zamestnancov do zahraničia z pohľadu pracovného práva, cestovných náhrad a tiež tému sociálneho zabezpečenia (v rámci ČŠ EÚ aj mimo EÚ) a daní v súvislosti s vysielaním výskumníkov do zahraničia a ich prijímaním na Slovensko.

Rečníkmi budú:

  • Ing. Radovan Ihnát, Contax, k.s. - oblasť sociálneho zabezpečenia, zdaňovania príjmov
  • JUDr. Lucia Sabová Danková, Národný inšpektorát práce  - oblasť pracovného práva

Podujatie je určené najmä pre:

  • členov siete EURAXESS Slovensko
  • administratívnych pracovníkov VŠ a výskumných organizícií, poradenských sietí, ktorí sú zapojení do procesov vysielania a prijímania doktorandov, výskumných pracovníkov a VŠ učiteľov do/zo zahraničia
  • riadiacich pracovníkov koordinujúcich medzinárodnú mobiitu výskumníkov

V prípade otázok na rečníkov ich, prosím, zašlite vopred prostredníctvom registračného formulára.

Záznam z webinára je rozdelený na nasledujúce časti:

1. Vysielanie zamestnancov na zahraničné pracovné cesty

2.  Sociálne poistenie a zdaňovanie príjmov v medzinárodnom kontexte

3. Prípadové štúdie a diskusia

Podujatie organizujeme v rámci programu EURAXESS Slovensko, podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Tešíme sa na vašu účasť.