Zamestnávate alebo sa chystáte zamestnať zahraničných výskumníkov na vašej inštitúcii? Máte záujem o aktuálne a praktické informácie o pobyte a zamestnávaní cudzincov na Slovensku?

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ponúka školenie k tejto problematike. Dozviete sa detailné informácie a budete mať možnosť konzultovať konkrétne prípady.

 

Prihlásiť sa môžete:

Na školenie 18. 12. 2018: do 27. novembra 2018

Na školenie 10. 1. 2019: do 16. decembra 2018 

 

Obsah školenia

1. Ako na Slovensku zamestnať:

 • štátnych príslušníkov tretích krajín s vízovým a bezvízovým stykom,
 • cudzincov z členských krajín EÚ,
 • študentov zo zahraničia,
 • vysokokvalifikovaných cudzincov na základe modrej karty,
 • štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí potrebujú zmeniť účel pobytu na zamestnanie,
 • cudzincov pri vyslaní a vnútropodnikovom transfere na Slovensko,
 • cudzincov, ktorí pracuje u iného zamestnávateľa v SR.

2. Vybavenie prechodného pobytu a povolenia na zamestnanie:

 • pobyt a povolenia na zamestnanie krok za krokom,
 • lehoty a požiadavky na vybavenie dokladov,
 • najčastejšie chyby v praxi pri vybavovaní povolení,
 • legislatíva upravujúca pobyt a zamestnávanie cudzincov na Slovensku,
 • ukážka vyplnenia požadovaných formulárov,
 • tipy na ďalšie dôležité zdroje informácií.

3. Ďalšie súvisiace témy podľa záujmu účastníkov (uznanie vzdelania cudzinca, ktoré získal v zahraničí; postup pri zlúčení rodiny s rodinnými príslušníkmi zamestnanca a pri ich zamestnaní; riziká nelegálneho zamestnávania; tipy na adaptačné programy a integračné opatrenia, ktoré uľahčia začlenenie cudzinca do života na Slovensku a v práci a pod.

4. Odpovede na otázky účastníkov.

 

Bližšie informácie TU