EURAXESS Slovensko, SAIA, n. o., Vás pozýva na semináre

 

Praktické aspekty prijímania zahraničných výskumníkov

 

určené pre administratívnych pracovníkov vysokých škôl a výskumných organizácií, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

 

Cieľom seminárov pre profesionálov, ktorí sa zaujímajú o prijatie zahraničných vedcov na svoje pracoviská, je oboznámenie sa s administratívnymi povinnosťami sprevádajúcimi prijímanie cudzincov na výskumné pobyty a pozície. Budú tiež priestorom na výmenu skúseností medzi účastníkmi z rôznych organizácií.

Semináre sa uskutočnia v troch slovenských mestách. Pri registrácii si, prosím, vyberte miesto a dátum seminára, ktoré vám najviac vyhovujú.

 

 

Predbežný program seminárov

 

08:30 - 09:00 Registrácia účastníkov seminára

09:00 - 09:10 Otvorenie seminára

09:10 - 09:35 Služby a informácie poskytované iniciatívou EURAXESS (EURAXESS Slovensko, SAIA, n. o.)

09:35 - 10:10 Sociálne zabezpečenie študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov zapojených do rôznych mobilitných programov (EURAXESS Slovensko, SAIA, n. o.) 

10:10 - 10:25 Diskusia

10:25 - 10:45 Uznávanie dokladov o vzdelaní a odbornej kvalifikácie zo zahraničia (Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a EURAXESS Slovensko, SAIA, n. o.)

10:45 - 11:00 Diskusia

11:00 - 11:25 Prestávka

11:25 - 12:00 Vstup a pobyt zahraničných doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumníkov a ich rodinných príslušníkov na Slovensku (Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru)

12:00 - 12:15 Diskusia

12:15 Záver seminára

 

 

21. 9. 2017 - Bratislava

Kongresové centrum Vysokoškolského internátu Družba

Univerzita Komenského v Bratislave

Botanická 25, Bratislava

 

24. 10. 2017 - Žilina

Zasadacia sála Vedeckej rady

Nová menza Žilinskej univerzity v Žiline

Vysokoškolákov 26, 010 08 Žilina

 

26. 10. 2017 - Banská Bystrica

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2. poschodie, miestnosť P4

Kuzmányho 1, Banská Bystrica