Séria workshopov pre doktorandov a mladých výskumníkov

Aj túto jeseň pripravil EURAXESS Slovensko v spolupráci so slovenskými vysokými školami a výskumnými inštitúciami sériu workshopov pre doktorandov a začínajúcich výskumníkov, ktorí hľadajú príležitosti pre svoj profesionálny rozvoj a chceli by svoju kariéru obohatiť o medzinárodný rozmer. 

Ak nemáte veľa skúsenosti s medzinárodnou výskumnou mobilitou, ale chceli by ste to zmeniť, v rámci workshopov vám ponúkneme prehľad národných a európskych schém na financovanie výskumnej mobility, praktické rady a tipy ako zostaviť žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu a informácie o tom, kde hľadať pomoc s praktickými otázkami pri pobyte v zahraničí. Budete mať taktiež príležitosť diskutovať s kolegyňami a kolegami, ktorí už skúsenosť s mobilitou majú. 

Pripojiť sa k nám môžete:

  • Trnava: 1. októbra na Trnavskej univerzite (programregistrácia)
  • Zvolen: 2. októbra 2019 v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici na Technickej univerzite vo Zvolene (programregistrácia)
  • Nitra: 7. októbra 2019 v Poradenskom a servisnom centre Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (program)
  • Prešov: 9. októbra na Pedagogickej fakulte  Prešovskej univerzity v Prešove (program, registrácia)
  • Banská Bystrica: 10. októbra 2019 v Centre rozvoja doktorandov na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (programregistrácia)
  • Bratislava: 10. októbra na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (programregistrácia) a 17. októbra na Slovenskej akadémii vied (program, registrácia)
  • Žilina: 16. októbra v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline (programregistrácia

Počet miest na podujatiach je obmedzený, registrácia je preto potrebná. V prípade otázok súvisiacich s workshopmi nás neváhajte kontaktovať na adrese euraxess@saia.sk. Osloviť môžete taktiež pracovníčky SAIA priamo vo vašom regióne.