REBECA by EURAXESS (REsearchers BEyond aCAdemia) 

Mentoringový program pre výskumníkov, ktorí chcú preskúmať kariéru mimo akademickej dráhy.

Cieľom programu REBECA by EURAXESS je spojiť akademických výskumníkov v raných fázach ich kariéry s mentormi pôsobiacimi v oblasti výskumu a vývoja, komunikácie alebo projektového manažmentu v súkromnom sektore, verejnej správe alebo mimovládnych organizáciách. Takto budú mať obe skupiny príležitosť vymeniť si svoje profesionálne názory, očakávania, príležitosti a ďalšie kroky v kariére mimo akademickej obce. Matchmakingové stretnutia a ďalšie plánované podujatia sa začnú realizovať začiatkom januára 2022. Počas šiestich virtuálnych stretnutí budú môcť výskumníci reflektovať svoje profesionálne príležitosti spolu s odborníkom z oblasti výskumu a vývoja alebo vedy mimo akademickej pôdy.

Žiadosti musia byť odoslané prostredníctvom tejto online platformy. Aplikácia bude otvorená do 16. januára.

 

Viac informácií nájdete na portáli EURAXESS.