Aktualizovaná publikácia o Programe Akcie Marie Skłodowska-Curie v češtine

 

Technologické centrum Akadémie vied ČR pripravilo užitočnú publikáciu sprevádzajúcu záujemcov grantami v rámci programu Akcie Marie Skłodowska-Curie. Brožúra reflektuje aktualizované pravidlá účasti v programe, vrátane zmien na základe Pracovného programu na roky 2018 - 2020.

 

Viac než 40 strán textu poskytuje skutočne komplexný pohľad na problematiku, počnúc od všeobecných informácii o štruktúre programu, cez finančné a pracovnoprávne aspekty až po duševné vlastníctvo v projektoch MSCA.

 

Prehľad kapitol:

  • 1. Akcie Marie Skłodowska-Curie
  • 2. Finančné aspekty Akcií Marie Skłodowska-Curie
  • 3. Pracovnoprávne aspekty Akcií Marie Skłodowska-Curie
  • 4. Duševné vlastníctvo v projektoch MSCA
  • 5. Zmluvné vzťahy v projektoch MSCA
  • 6. EURAXESS
  • 7. Prílohy

 

Zdroj informácií: wwww.h2020.cz.

Priamy prístup k publikácii